Stig Gerdes-sagen var mandag for Retten i Kolding. Den 30. september afgøres det om Fredericia-lægen får frataget sin lægeautorisation permanent eller får den tilbage. Fredericia AVISEN ser tilbage på gårsdagens møde, hvor spørgsmål til HPV-vaccine, lægegerningen og konsultationsform vakte undren.

Som journalist var jeg i går stede ved Retten i Kolding, og flere ting undrede tilhørerne, da retsmødet fandt sted og også efterfølgende undertegnede, da jeg fik tid til at reflektere over retsmødet.

Det eneste, der ligger til grund for Stig Gerdes’ midlertidige fratagelse af lægeautorisationen er sagen om Karina Hansen. Det blev flere gange slået fast af Stig Gerdes’ Forsvarer. Anders Quistgaard, der heller ikke fik indveninger om det fra Anklageren, da han understregede, at det kun drejede sig om Karina-sagen.

Derfor virker det unødvendigt, at Overlæge Karsten Bæk, som repræsenterede Styrelsen for Patientsikkerhed, gentagende gange blandede andre emner ind i retsmødet end Karina-sagen. Et eksempel herpå, er det store spørgsmål, om Stig Gerdes havde tænkt sig at blive læge igen.

Hvis Stig Gerdes får sin autorisation tilbage, er Gerdes i sin frie ret til igen at blive læge, hvilket Gerdes også lagde op til, da Fredericia AVISEN talte med ham efter retsmødet og spurgte ind til, hvad han forventer sig af sagen.

“Det er svært at sige. Det er dommeren, der afgør det. Første del er slut, og det er fint nok. Jeg har ventet på denne dag i 2,5 år. Det er længe. Jeg forventer at få renset mit navn og få min autorisation tilbage, så jeg kan arbejde lidt,” svarede Stig Gerdes.

Et af de andre punkter, der sprang i øjnene, var spørgsmålet om, hvordan Stig Gerdes forholdt sig til HPV-vacciner den dag i dag. Det fik tilhørende i retssalen til at ryste på hovedet, da det igen ikke havde noget med Karina-sagen at gøre, som Gerdes var i retten for. Gerdes tog imidlertid situationen med ro, selvom man kunne fornemme, at især Forsvarer Anders Quistgaard var træt af, at der blev blandet emner ind i sagen, som gang på gang ikke havde noget med Karina-sagen at gøre.

Hvad Stig Gerdes ikke tog med ro var, da Anklager Flemming Orth, spurgte hvorfor Gerdes ikke kunne besøge Karina Hansen i Holstebro, da Gerdes havde haft en vandskade i klinikken.

Den var den eneste gang under retsmødet, hvor der mindre ophidset stemning fra Gerdes var på vej. Gerdes svarede prompte: ”Har du prøvet at have en vandskade? Har du prøvet at have en lægepraksis og ved du hvor meget man skal flytte?”

Det var tydeligt, at Gerdes, samt flere tilhører, mente, at det var mangel på situationsfornemmelse af Kammeradvokatten at bringe det spørgsmål i spil, da Gerdes naturligvis havde andre ting på programmet i en tid med en vandskade. Gerdes vurderede, at han ville skulle bruge i alt omkring fem timer på at besøge Karina, hvis det skulle have været aktuelt og med vandskaden i betragtning, havde han ikke tid til det, samtidig slog han igen og igen fast, at patienten (Karina) havde fået det bedre, hvorfor behandlingen virkede.

Et sidste punkt som vakte opsigt, selvom reglerne måske er som de er, var at Stig Gerdes ikke skulle have konsulteret og behandlet Karina Hansen via telefon. For mange virker det absurd, man i et samfund, hvor e-mail, telefon og i det hele taget ting, der gøres muligt via moderne teknologi, ikke skulle være en legal måde at kommunikere med en læge på.

Efterfølgende kunne man dog se i kommentarspalterne, at de fleste særligt bemærkede og undrede sig over fokus på HPV-vaccinen, og en læser skrev direkte: “Det viser, at man fra Statens side ikke har fokus på bolden, men kun går efter manden, og så har fundet en såkaldt mikroskopisk procedurefejl.”

Hvor om alt er, så bliver det spændende at følge sagen, når den afgøres i byretten den 30. september 2019.

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=295&TicketCategoryId=992