I forbindelse med at byrådet i Fredericia Kommune har tilpasset udvalgsstrukturen, har den Socialdemokratiske byrådsgruppe valgt, at konstituerer 35-årige Steen Wrist Ørts, som politiske ordfører.

Udpegningen sker i forlængelse af, at gruppeformanden Ole Steen Hansen er blevet formand for Børn og Skole udvalget.

”Jeg er både glad og ydmyg over det skulderklap gruppen har givet mig, og samtidig meget bevidst over opgavens omfang. Ole trækker et stort læs for gruppen, men i takt med at han nu får flere opgaver, har vi valgt at dele gruppens opgaver på flere hænder. Jeg er meget glad for at Ole fortsætter sit arbejde som gruppeformand, så jeg kan koncentrere min indsats på at sætte socialdemokratisk retning.” skriver Steen Wrist Ørts i sin pressemeddelse.

Selvom Socialdemokraterne siden valget ikke har haft en ordfører, er rollen som politisk ordfører er ikke ny for Socialdemokraterne i Fredericia. Frem til sidste kommunalvalg var det Lars Ejby Pedersen som markerede S-politikken, mens Uffe Steiner Jensen var gruppeformand.

Den nye ordfører som første gang blev valgt til byrådet i 2013, siger om opgaven:
”Vi er nu halvvejs i valgperioden og med et rigtig godt samarbejdende i byråd, har vi efterhånden fået sat gang i byen og optimismen spreder sig. Men vi vil blive udfordret de kommende år, særligt af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som regeringen med dens støttepartier har vedtaget, der pålægger de os at spare 1 % årligt på velfærden. Her er det for os helt afgørende, at vi tager hånd om den borgernære velfærd for vores børn og ældre. Nogen styrer politisk efter et noget for ’noget’ princip, mens vi vil det præcist modsatte, vi vil gøre noget for ’nogen’.”