Borgmester Steen Dahlstrøm(A), Middelfart Kommune har den 1. januar været kommunens borgmester i uafbrudt 30 år, og er dermed pt. den længst siddende borgmester. Da Steen Dahlstrøm blev valgt til borgmester i 1986 var han 34 år, og den hidtil yngste borgmester.

Gennem de 30 år har Middelfart Kommune udviklet sig kraftigt. Mange nye virksomheder og arbejdspladser er kommet til og tilbuddene til borgere og turister i naturen og på kulturområdet er blevet udviklet. Der har desuden været en betydelig befolkningsfremgang.

Det er kendetegnende for Steen Dahlstrøms ledelse af Byrådets arbejde, at alle store beslutninger sker i enighed, ligesom konstitueringer, budgetlægning mv. altid bliver løst i brede aftaler uden dramatik.

Steen Dahlstrøm har gennem de sidste 28 år haft fast sæde i KL’s stående udvalg. Aktuelt er han medlem af KL’s Teknik- og miljøudvalg.
Regionalt er Steen Dahlstrøm en central spiller, og var i 1992 med til at stifte Trekantområdet Danmark og i 1998 det store multiforsyningsselskab TREFOR. Steen har siden TREFORs stiftelse været formand for bestyrelsen, en opgave som han blev genvalgt til for en ny 4 årig periode sidste år.

I den sammenhæng er han valgt til bestyrelsen i brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme – hvor han er næstformand – og Dansk Energi.
Hertil kommer en længere række af bestyrelsesposter i fælleskommunale virksomheder i Trekantområdet og sammen med jyske og fynske kommuner.

Steen Dahlstrøm blev i forbindelse med sit 25 års jubilæum som borgmester udnævnt til Ridder af Dannebrog.