Med Middelfart Kommunes forpagtning af Staurby Skov har du nu mulighed for at opleve meget mere af de 122 hektar, der ligger mellem Strib og Middelfart. Forpagtningen betyder, at Staurby Skov er nu er på vej fra produktionsskov til et rekreativt naturområde med aktiviteter og oplevelser. Det oplyser Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Det vil tage en årrække at udvikle skoven, og her ønsker byrådet i Middelfart Kommune at få borgerne på banen. Derfor bliver der nedsat et rådgivende udvalg, hvor blandt andet foreninger og lokalråd er inviteret med. Formand for udvalget er byrådsmedlem Peter Storm.
– Det er meget spændende, at vi nu får en fantastisk skov midt mellem to byområder. Det står et samlet byråd bag – ligesom byrådet ønsker at inddrage naboer, borgere, foreninger, lokalråd og interesserede erhverv i processen. Vi vil gøre vores bedste for at udvikle en tilgængelig og udfordrende publikumsskov, som er i balance med skovens natur og kulturarv, siger Peter Storm.

Staurby Skov-udvalget mødes første gang den 23. august, hvor man blandt andet vil drøfte, hvordan borgerinddragelsen kan foregå. Men allerede nu er det muligt at benytte skoven, fortæller natur- og miljøchef Hanne Laursen:

– Man skal selvfølgelig stadig tage hensyn til skovens dyr og naboerne og undgå de hegnede områder med ny bevoksning. En del af Staurby Skov har stået urørt gennem mange år. Skoven ligner nogle steder en hel urskov, hvor du kan gå på opdagelse mellem krogede gamle træer og ad snørklede små stier, siger Hanne Laursen.
Ingen grund til at vente – ideer til at bruge skoven allerede nu
Selvom planlægningen af skovens fremtid endnu er i opstartsfasen, er der allerede masser af muligheder for oplevelser.

Har du mod på en lidt mere udfordrende gåtur end sædvanligt, kan du besøge den vilde sti i den nordlige del af Staurby Skov. Pas dog på ikke at forstyrre grævlingene i deres middagslur eller rålammene.

Er du mere til de rolige gåture, kan du også lytte til fuglesang i skoven på de mere fremkommelige skovveje. Her kan du på en aftentur også være heldig at opleve uglen.

Du kan nu også cykle i skoven både dag og aften, men husk at holde dig til veje og stier, der er egnet hertil. Du kan f.eks. cykle med familien til skovengen og holde picnic ved skovsøen.

Din hund er også velkommen, så længe den er i snor.

Som ridende kan du også bruge skoven. Man må ride på skovveje, der er over 2,5 meter brede.

Der er desuden mulighed for at lave organiserede aktiviteter i skoven som f.eks. skattejagt, fællesløb og andre fællesarrangementer. Hvis I bliver over 30 personer (eller over 50 spejdere eller skolebørn) er det dog et lovkrav, at I skal søge om tilladelse, så kommunen kan koordinere aktiviteterne i skoven. Her skal du spørge skovfoged Dan Sehested Jensen – på dan.jensen@middelfart.dk.

Har du en idé
Det er nu meningen, at alle interesserede skal have mulighed for at bidrage med ideer og forslag til områdets fremtid. Alle med ideer og ønsker kan kontakte Natur- og Miljøafdelingen med  forslag.