Den regionale Beredskabstab, der omfatter Syd- og Sønderjyllands-, Sydøstjyllands- og Fyns politikredse, har i et effektivt samarbejde med bl.a. kommunerne og pelsavlerne i området hen over weekenden sikret fundamentet for gennemførelsen af regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

Beslutningen betyder, at den allerede igangværende koordinerede myndighedsindsats med aflivning af mink nu er udvidet til at omfatte alle mink i Danmark. For at sikre hurtig, korrekt og ordentlighed i håndtering af den store opgave, løses den nu i opdelte grupper:

 • Alle smittede besætninger – den allerede over længere tid igangværende indsats, som ledes af Fødevarestyrelsen
 • Alle minkbesætninger inden for en 7, 8 km radius af smittede minkbesætninger – afledt af ovenstående og ledes også af Fødevarestyrelsen
 • Alle øvrige minkbesætninger – den nye indsats, der nu tager form i forhold til de raske besætninger.

Organisering af arbejdet

Indsatsen i forhold til den sidstnævnte kategori styres, prioriteres og koordineres inden for rammerne af den Nationale Operative Stab (NOST). Under NOST er der nedsat en operationsstab ’Mink’ med støttestabe, der har det operationelle ansvar for gennemførelsen af opgaven.

Herunder er nedsat fire operationsstabe, der regionalt har ansvaret for koordination af operationen i egen region ud fra de nationale retningslinjer for prioritering og kapacitetsanvendelse. De regionale stabe har ansvaret for den daglige koordination og kommunikation med de lokale beredskabsstabe i de enkelte politikredse og NOST operationsstab ’Mink’:

 • Region Nord: Nordjyllands Politi
 • Region Midt: Midt- og Vestjyllands Politi og Østjyllands Politi. Ansvar: Midt- og Vestjyllands Politi
 • Region Syd: Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyns politi. Ansvar: Sydøstjyllands Politi
 • Region Øst: Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Nordsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi, Københavns Politi og Bornholms Politi. Ansvar: Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

De Lokale Beredskabsstabe i politikredsene skal inddrage alle relevante aktører i stabsarbejdet, således hele indsatsen bliver så solidt forankret som muligt.

Opgaven

Indsatsen foregår i et myndighedsfælles og tværsektorielt samarbejde, hvor alle relevante kompetencer og mandskab anvendes. Det betyder bl.a. at militært personel bidrager, Beredskabsstyrelsen ligeså, kommunerne bidrager, og civilsamfundets ressourcer nyttiggøres i løsningen af den meget omfattende og meget hastende opgave. Det er fortsat Fødevarestyrelsen, der er er hovedaktør på selve aflivningen af mink, godt hjulpet af minkavlerne, der til trods for den for dem meget vanskelige situation, ansvarligt og konstruktivt bidrager til løsningen af den konkrete opgave. 

Blandt de opgaver, der skal løses kan nævnes:

 • Kontakt til de berørte minkavlere
 • Indgåelse af aftaler med de pågældende
 • Klargøring til gennemførelse på den enkelte farm – herunder optælling m.v.
 • Sikre at aflivningen gennemføres af alle mink
 • Understøtte at transport af de aflivede dyr kan ske
 • Understøtte at destruktion kan ske sikkert og hurtigt
 • Løse logistiske udfordringer ad hoc – f.eks. fremskaffelse af grønne plast-containere eller andet
 • Gennemføre kontrol af at opgaven er løst

Opgaven skal være løst inden udgang af uge 46 – dog skal de udpegede syv nordjyske kommuner sikre aflivningen gennemført inden døgnskiftet mellem mandag den 9. og tirsdag den 10. november.

Omfang i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er der aktuelt 224 minkfarme, der er omfattet af den sidste gruppe, som den omtalte indsats vedrører. De fordeler sig med

 • 42 i Fyns Politikreds
 • 101 i Syd – og Sønderjyllands Politikreds
 • 81 i Sydøstjyllands Politikreds

Seneste nyt

Aflivningen af mink er nu enten allerede påbegyndt, afsluttet eller planlagt på de minkfarme, der er i Region Syddanmark. Det er forberedt og foregået i god ro og orden, så naboer til minkfarmene og de borgere, der bor i nærheden kan være helt trygge. 

’Det har været lidt hektisk at komme i gang med denne meget store opgave’, siger Politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter: ’Men jeg og mine kollegaer i Region Syddanmark er meget glade for den måde alle samarbejdsparter er gået ind i opgaven og har taget fat. Jeg er især glad for den måde minkavlerne har samarbejdet med myndighederne, til trods for den forfærdelige situation de er i.’ Han tilføjer: ’Vi startede som forventeligt ud med nogle logistiske udfordringer bl.a. i forhold til at skaffe nok containere til minkene, men det har nu løst sig’.

Baggrund om mink og COVID-19

Statens Serum Institut har fundet en muteret form for corona-virus i mink. Det udgør så alvorlig en fare for folkesundheden, at regeringen har besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives.

Den muterede form for virus, som Statens Serum Institut har fundet, har udvist nedsat følsomhed over for antistoffer, og det er en variant af virus, der kan vandre fra mink til mennesker. Der er risiko for, at en kommende vaccine ikke vil have effekt over for den muterede form for virus.  Og der er risiko for, at den muterede form for virus kan sprede sig til andre lande.

Derfor har regeringen besluttet, at det er nødvendigt med en aflivning af alle mink i Danmark, også avlsdyrene, selvom der er tale om en alvorlig beslutning for landets minkfarmere. 

Hotline og informationsplatform

Det er en omfattende indsats og den berører mange. Der er helt naturligt mange spørgsmål og bekymringer forbundet med en sådan nødvendig, resolut og indgribende beslutning som denne.

Mange spørgsmål af mere generel karakter kan som altid rettes til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233, hvad enten man er minkavler, leverandør til minkproduktionen, nabo eller andre, der har behov for svar på spørgsmål, som de ikke kan finde tilstrækkeligt svar på, på den myndighedsfælles informationsplatform www.coronasmitte.dk. Fra den platform linkes også til alle relevante myndighedssider fx. til Fødevarestyrelsen.

Der er også oprettet et særligt callcenter på 3044-5003 til minkavlere, der har farme, der ikke er smittede eller ligger inden for 7,8 km fra en smittet farm og som mangler hjælp til at få containere eller afhentet deres aflivede dyr. Endelig kan direkte berørte kontakte Fødevarestyrelsen med spørgsmål om kompensation m.v.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer