Manglen på arbejdskraft har fået erhvervslivet til flere gange at bede om tiltag, der kan sikre de medarbejdere, der er nødvendige for at kunne fortsætte vækst og fremgang i det danske samfund. Erhvervslivet er samtidig i stor international konkurrence om opgaverne. I dag præsenterede regeringen en større reformpakke, der skal sikre mere arbejdskraft i Danmark, hvor blandt andet fagforeningerne skal spille en større rolle i indsatsen for at bringe ledige i job.

Reformudspillet blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Spejlsalen i Statsministeriet. Tager man fat i udspillet, så er der formuleret 30 siders skrift, som har det formål at aktivere flere danskere på arbejdsmarkedet.

Ifølge regeringen så kan Danmark meget mere, end landet viser, til trods for en pandemi-krise, som har sat en stopper for accelerationen for væksten i det økonomiske kredsløb. Dertil har regeringen et ønske om at gå optimistisk til værks ved at satse på indsatser til erhvervslivet. som regeringen selv formulerer det i udspillet:

”At vi kan skabe udvikling både på landet og i byerne. At erhvervslivet kan få endnu bedre vilkår for grøn omstilling, vækst og arbejdspladser. At
vi kan løse integrationsudfordringerne. Og at velfærden ikke skabes af regler og kontrol, men i mødet mellem mennesker. Vi skal gå til forandringerne med modet til selv at påvirke udviklingen.”

Grunden til at regeringen har formuleret det her udspil er blandt andet, at de bekymret for, at flere melder sig ud af a-kassen i en ung alder. Hertil ønsker man, at flere indvandrere kommer i beskæftigelse. Derfor vil man indføre en såkaldt ”aktiveringspligt” på 37 timer, hvor man skal ud og udføre nyttejobs, som kan bestå i at samle cigaretskoder op eller sørge for, at der ikke ligger affald og plastik overalt. Regeringen formulerer i deres udspil, at de ønsker at indføre en ny arbejdslogik:

”Mange udlændinge og danskere med indvandrer­baggrund bidrager positivt til samfundet, Mender er stadig for mange særligt med ikke­vestlig baggrund, som ikke har et arbejde at stå op til. Det gælder især mange kvinder. Kommer man til Danmark, skal man arbejde og forsørge sig selv og sin familie. Regeringen foreslår en ny 37-timers arbejdslogik, hvor indsats og ydelse følges ad. Kan man ikke forsørge sig selv, skal man have pligt til at deltage og bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge for at modtage den fulde ydelse fra det offentlige.”

Unge uden børn skal have lavere dagpenge, hvis de er ledige lige efter afsluttet uddannelse. Til gengæld skal der være højere dagpenge for andre ledige i de første tre måneder med arbejdsløshed. Den såkaldte dimittendsats skal skæres fra, hvad der svarer til, 13.815 kroner til  9.661 kroner om måneden.

– Ret og pligt skal følges ad. Hvis man ikke møder op om morgenen, så får man ikke sin ydelse, sagde statsministeren under pressemødet.

Det er også her, at forslaget om at sænke dagpengesatsen for nyuddannede ledige kommer ind i billedet.

Mette Frederiksen peger på, at næste en fjerdedel af dem i dagpengesystemet er dimittender.

– Nyuddannede har lige fået en god uddannelse. Den skal bruges på arbejdsmarkedet og ikke i arbejdsløshedskøen.

Regeringens reformudspil indeholder mange punkter, men især et er til stor debat: Nedskæringen i nyuddannedes dagpenge.

Det er en rigtig dårlig idé at skære i dimittendsatsen. Det vil få langt færre til at støtte op om vores dagpengesystem, og jeg mener ikke, at det reelt vil øge beskæftigelsen, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar ifølge Ritzau.

Regeringen har allerede varslet, at der kommer flere dele til udspillet. I den forbindelse gjorde Mette Frederiksen det klart, at der kommer nye udspil fra regeringen, i mens finansminister Nicolai Wammen (S) pegede på, at reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen snart vil komme med deres bud på såkaldte andengenerations reformer.

Altså har regeringen foretaget et udspil, som er historisk for den danske arbejdsmodel. Fagforeningerne kommer i højere grad til at tage ansvar for, at ledige kommer i arbejde, mens jobcenterets rolle mindskes.

Det indeholder udspillet

Så har regeringen præsenteret “Danmark kan mere 1”-udspillet. Her er et kort overblik over, hvad det indeholder:

  • Regeringen vil sænke dagpengesatsen for nyuddannede ledige, men hæve den for andre ledige i de første tre måneder.
  • Regeringen vil investere 4,5 milliarder kroner årligt i uddannelse, forskning og grøn omstilling. Der skal blandt andet oprettes tre nye klimavenlige erhvervsskoler.
  • Regeringen vil have, at borgere med et integrationsbehov skal være omfattet af kravet om 37 timers arbejdspligt som forudsætning for at få kontanthjælp.
  • Regeringen vil fjerne modregningen af partners arbejdsindkomst i både folke-, førtids- og seniorpension.
  • Regeringen vil øge skatten på store aktiegevinster fra 42 procent til 45 procent.