Rita Bundgaard og Peter Raben står også i spidsen for HK Stat de kommende fire år. De blev begge genvalgt med stående applaus og uden modkandidater på organisationens kongres i Kolding onsdag.

Rita Bundgaard er 55 år og blev valgt som formand for HK Stat første gang i 2012. Hun har blandt andet markeret sig i offentligheden med heftig kritik af Moderniseringsstyrelsen forsøg på at indføre forflyttelsespligt for overenskomstansatte i staten. En kritik, som bidrog til, at styrelsen helt usædvanligt trak et cirkulære om pligten tilbage efter seks dage.

Den faglige karriere omfatter posten som næstformand i HK Stat fra 2007, indtil hun tog skridtet op som formand i 2012. Som medlem af CFU’s fem-mands forhandlingsudvalg har hun en central rolle, når de statsansatte forhandler overenskomster med finansministeren. Rita Bundgaard er næstformand for OAO Stat, medlem af LO’s hovedbestyrelse og formand for kundegruppen statsansatte i Sampension.

“Genvalgt er et dejligt ord, for det betyder, at jeg er blevet valgt på baggrund af det arbejde, vi har lavet sammen de seneste fire år,” lød det fra Rita Bundgaard til de klappende kongresdelegerede i Kolding.

Hun var afdelingssektorformand i HK Viborg 2000-2007, medlem af bestyrelsen på Viborg Handelsskole 1999, bestyrelsesformand samme sted 2006-2007, tillidsrepræsentant 2003-2007 på Foulum under Danmarks Jordbrugsforskning, Aarhus Universitet. Medlem af HK Stats sektorbestyrelse fra 2003.

Peter Raben, der blev genvalgt som næstformand efter fire år på posten, er 58 år. Han er medlem af OAO’s forretningsudvalg og formand for BAR FOKA. Inden hvervet som næstformand i HK Stat var han ulønnet næstformand i HK Stats største lokalafdeling, HK Stat Hovedstaden. Peter Raben begyndte sin faglige karriere i HK Ungdom. Han har tidligere været tillidsrepræsentant og SU-medlem i Statens Information, IT- og Telestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.