I tirsdags lød startskuddet til planlægningen af Naturens Dag i Middelfart Kommune – der i år falder på søndag d. 11. september 2016. Det skete ved et møde på KulturØen, hvor blandt andre sidste års ca. 40 deltagende foreninger og klubber var inviteret. Ønsket for i år er bedre vejr. Regnvejret trak nemlig ned i sidste års deltagerantal, men bestemt ikke i arrangørernes humør, så de er klar igen til september.

Hvordan bliver Naturens Dag endnu bedre? Kan vi i foreningerne hjælpe hinanden noget mere? Hvor skal åbningen være i år? – Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet og som vil blive besvaret i den kommende tid, efterhånden som planlægningen af årets Naturens Dag skrider frem.

Borgmester Steen Dahlstrøm bød velkommen:
“Jeg holder ikke op med hvert år at glæde mig over det store engagement, der bliver udvist fra så mange foreninger, klubber og organisationer her i kommunen. Der er nu rigtig, rigtig mange, der kender Naturens Dag som en god og sjov dag i naturen, og dagen er blevet et stort hit for især børnefamilier”, indledte borgmesteren og fortsatte:
“Det er foreningernes fortjeneste, og mødet i dag er et “tak for sidst” til alle dem, der var med til at arrangere Naturens Dag sidste år. Omkring 40 forskellige foreninger og klubber har været involveret, og det er godt at se, at mange af jer er kommet i dag.”

Evaluering af 2015
Der blev traditionens tro evalueret på sidste års Naturens Dag. Af de indsendte evalueringer var der flest positive tilkendegivelser. Dog var der et enkelt stort ønske for næste år: Bedre vejr! For selvom både foreningerne og dem der besøgte aktiviteterne var vældig fornøjede, så var deltagerantallet præget af det regnvejr, der faldt sammen med sidste års Naturens Dag.

Ny styregruppe
Mødet sluttede med, at der blev nedsat en ny styregruppe. Styregruppen vil blandt andet senere på foråret invitere til et mere detaljeret planlægningsmøde for interesserede foreninger. Formålet med mødet er, at foreninger og klubber kan finde sammen i “klynger” og dermed hjælpe hinanden med at få stablet nogle gode og sjove aktiviteter i naturen på benene.

Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra forskellige foreninger, og består af:

Erik Bukh, Friluftsrådet
Laila Hansen, Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt
Mogens K. Hansen, Røde Kors
Niels Martin Larsen, Kajakklubben Strømmen
Peter Storm, Middelfart Museum
Steen Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
Søren Lykke-Jensen, Middelfart Roklub
Peter Hvenegaard, Strib Ro- og Kajakklub
Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune
Malene Born/Line Honoré, Middelfart Kommune
Vibeke Nørby, Middelfart Kommune/sekretariat

Ulven i baghaven
Efter mødet var der i samarbejde med Middelfart Bibliotek arrangeret et åbent foredrag – “Ulven er her” – af vildtbiolog Mark Desholm. Her kunne man blive meget klogere på den danske ulv, der dog ikke er registreret på Fyn – endnu…