Lidt mere end 6.400 personer i Danmark lever i hjemløshed. Det viser VIVEs nye kortlægning af hjemløshed i 2019. Dermed er antallet af hjemløse borgere stort set uændret siden den forrige kortlægning for to år siden. Dog er der sket en udvikling mod et stigende antal hjemløse ældre, mens antallet af hjemløse unge er faldet.

Helt konkret blev der registreret 6.431 borgere i en hjemløshedssituation, da den landsdækkende kortlægning af hjemløshed fandt sted i uge 6 i år. Sammenlignet med den forrige kortlægning i samme uge i 2017 er der sket et lille fald på 3 procent, da der her blev registreret 6.635 hjemløse borgere.

“Det drejer sig om en forskel på 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed set i lyset af undersøgelsens metode og emnets kompleksitet,” forklarer seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE, der står bag kortlægningen.

Konklusionen på kortlægningen af hjemløshed i 2019 er derfor, at stigningen i antallet af hjemløse borgere er stagneret. Det står i kontrast til de seneste mange kortlægninger, hvor hjemløsheden er steget.

Antallet af hjemløse unge falder, mens der bliver flere hjemløse ældre


Den nye kortlægning af hjemløshed viser en tendens til, at antallet af hjemløse unge er faldet, mens antallet af midaldrende og ældre hjemløse borgere er steget.

Der blev i år registreret 1.023 hjemløse unge mellem 18 og 24 år, mens der i 2017 var 1.278 hjemløse unge i denne aldersgruppe. Der er også sket et fald i antallet af hjemløse personer mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer i 2017 til 905 personer i 2019.

Omvendt er der registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år i 2019, mens tallet for denne aldersgruppe var nede på 1.057 personer i 2017. Ligeledes er der sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover fra 347 personer i 2017 til 414 personer i 2019.

“Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med skaffe boliger og give social støtte. Vi må imidlertid ikke overse de midaldrende og ældre, der lever i hjemløshed. De har i høj grad også behov for langsigtede boligløsninger, og de har ofte et stort støttebehov for eksempel på grund af psykiske lidelser eller misbrugsproblemer,” siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

Færre sofasovere blandt hjemløse
At der nu er færre hjemløse unge og flere hjemløse ældre kan også forklare, hvorfor der er sket en stigning i antallet af gadesovere og hjemløse borgere på herberg, mens der omvendt er sket et fald i antallet af “sofasovere”, der overnatter midlertidigt hos familie og venner.

“Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, så er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer,” forklarer Lars Benjaminsen.

FAKTA: National kortlægning af hjemløshed 
Det er syvende gang, VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark. Siden 2007 har kortlægningen fundet sted hvert andet år. Kortlægningen udføres ved, at lokale sociale tilbud og offentlige myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema for hver person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med eller kendskab til i uge 6. Herefter bearbejder VIVE de indsamlede resultater. Det giver et samlet billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden, herunder den geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner samt den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed i forhold til køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold.

Kortlægningen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Annonce til uge 37 + 39 https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum