Statens Serum Institut har i dag udgivet en rapport, hvor man analyserer antallet af danskere, der bliver smittet med covid-19 på trods af at være fuldt ud vaccinerede. I modsætning til hvad Mette Frederiksen antydede på et pressemøde, er det ikke kun de uvaccinerede, der er skyld i at smittetallene stiger. Faktisk er der mange nye smittede blandt vaccinerede danskere og ikke kun uvaccinerede danskere.

– Epidemien vokser stadig på tværs af landet. Den er fortsat højest i Region Hovedstaden, men væksten i smittetallene i de øvrige regioner ligger nu over væksten i Region Hovedstaden, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Smitten er højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år. Her ser man nu en incidens på 941 tilfælde pr. 100.000. Dette viser sig også ved et højt antal af covid-19-udbrud på skolerne. Det gælder særligt i indskolingen og på mellemtrinet samt blandt personalet i grundskolerne.

Kigger man på de uvaccinerede, er incidensen stadig højest blandt de 12-15-årige (981 pr. 100.000). Incidensen for de 16-19-årige er faldet en smule, men er fortsat høj (736 pr. 100.000).

– Hvis man udelukkende ser på den del af de 12-15-årige, der ikke har taget i mod tilbud om vaccination, så har de faktisk den højeste smitte og dermed en incidens, der er lidt højere end for de 6-11-årige, Rebecca Legarth.

Det er fortsat primært den ældre befolkningsgruppe, der rammes hårdest af covid-19, når de bliver smittede. SSI formoder også at vaccinernes effekt aftager over tid, hvorfor man netop nu er i gang med at give et stik nummer tre til det man ellers kalder ”fuldt ud vaccinerede”. De er med andre ord ikke mere fuldt ud vaccinerede, end at der er behov for yderligere vaccinedosis.

Antallet af vaccinerede der er blevet smittet på trods af vaccinen er ifølge SSI nu på 0,93% ud af samtlige vaccinerede. Det giver i alt 38.587 vaccinerede danskere, der er testet positive for covid-19. Den 24. oktober 2021 var procentdelen 0,5%.

– Overordnet kan man derfor sige, at antallet af covid-19-infektioner efter det primære vaccinationsforløb stiger. Det afspejler jo selvfølgelig, at de fleste har taget imod tilbud om vaccination. Men også at vi ser et stigende smittetryk i takt med at epidemien er i vækst, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI og fortsætter:

– Det stigende antal infektioner efter vaccination kan også være tegn på, at vaccineeffektiviteten aftager over tid i nogle befolkningsgrupper.

Blandt de 38.587 infektioner efter primært vaccinationsforløb var der 1.231 covid-19-relaterede indlæggelser og 158 dødsfald. De danskere der indtil videre er blevet revaccinerede, har en lavere risiko for at blive smittede med covid-19, mener SSI.

– Andelen af de revaccinerede, der har fået en covid-19-infektion, er særdeles lav. Det på trods af, at smittetrykket har været højt den seneste måned, og at gruppen af revaccinerede i høj grad består af sårbare og ældre borgere. Det tyder det på, at revaccinationen giver en god beskyttelse mod infektion siger Palle Valentiner-Branth.