SportsFair – den nye fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter – er kommet for at blive og skal over årene udbygges til en stor event på området.

Så klar er meldingen fra arrangørerne bag messen: Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Dansk Svømmebadsteknisk Forening i samarbejde med MESSE C Fredericia.

Parterne mødtes forleden med repræsentanter for udstillerne for at evaluere på 2015-udgaven af SportsFair samt kigge på fremtidens messe. Udstillerne udtrykte på mødet tilfredshed med den netop afholdte messe, og flere udstillere vil gerne indgå i arbejdet med at udvikle messens indhold fremadrettet. Opbakningen fra netop udstillerne var en vigtig faktor i den indlysende beslutning om at gøre SportsFair til en tilbagevendende begivenhed.

Den klare tilbagemelding fra alle sider var, at med skabelsen af SportsFair har branchen skabt et mødested og en fagmesse med et professionelt set-up og et fagligt forum for leverandørerne og deres kunder.

På mødet blev der lagt op til flere modeller omkring indhold og åbningstider, som messekomiteen nu arbejder videre med over sommeren. Målet er at præsentere flere spændende temaer på messen i 2016 rettet mod besøgsmålgrupperne.