I 2015 er der aktiviteter flere steder på banen. På hovedstrækningen mellem København og Fredericia vil der i påsken blive skubbet to nye sporbærende broer på plads mellem Slagelse og Korsør. I påsken samt hen over sommeren er der sporfornyelse på Vestfyn mellem Odense og Fredericia.

De to fornyelsesprojekter er sammen med årets øvrige projekter nøje planlagte og koordineret for at mindske generne for passagererne mest muligt. Til trods for dette kan arbejdet desværre ikke gennemføres uden, at togtrafikken i perioder enten reduceres eller, at der lukkes helt for togtrafik.

– De to broer ml. Slagelse og Korsør ligger på hovedstrækningen for togtrafikken mellem landsdelene. De er fra starten af 1900-tallet, så fornyelsen skal ske nu. I tæt samarbejde med entreprenørerne har vi været i gang med arbejdet i flere måneder for at gøre alt klar til, at de to nye broer kan blive skubbet på plads, og sporet gøres klar til brug på kortest mulige tid. Det sker over 4½ døgn i påsken, hvor banen spærres for togtrafik, udtaler Trafikdirektør i Banedanmark Peter Svendsen og fortsætter:

– I påsken forbereder vi samtidigt forsommerens fornyelse af sporet og underlaget på Vestfyn mellem Odense og Fredericia. Her er arbejdet planlagt ud fra, at det ene spor holdes åbent for togtrafik, mens vi fornyer det andet spor, men der er enkelte dage i påsken og omkring Kr. Himmelfart, hvor det er nødvendigt at spærre sporet for togtrafik. Det er et stort og omfattende puslespil, hvor vi har detailplanlagt arbejdet for hver enkelt dag og samtidigt tilstræbt den bedst mulige togtrafik imens.

– Vi har bl.a. været ude at køre strækningen på Vestfyn igennem med et stopur for at se, hvilke udfordringer der kan være, når togene skal accelerere og bremse for at komme ind og ud af det åbne spor: Vi har planlagt trafikken i tæt samarbejde med DSB og de øvrige jernbanevirksomheder for, at den ændrede køreplan bliver så robust som muligt, så passagererne også hen over sommeren ved, at de kan regne med den reducerede køreplan. Og vi har sat alle kræfter ind på at få togtrafikken godt ind og ud af stationen i Odense og Fredericia hen over sommeren, slutter Peter Svendsen.

De store anlægs- og fornyelsesaktiviteter i 2015 er:

Sporfornyelse og broarbejder i sommerperioden på strækningen Odense-Fredericia
Udskiftning af to sporbærende broer mellem Slagelse og Korsør
Sporarbejder på Tinglev-Padborg – afsluttes i samspil med etableringen af dobbeltsporet på strækningen Vamdrup-Vojens
Broarbejder samt forberede elektrificering og hastighedsopgradering på strækningen Køge-Næstved
Broarbejde samt forberede elektrificering på strækningen Lunderskov-Esbjerg
Fremskudte broarbejder på Ringsted-Femern
Langeskov Station
Fortsat udrulning af det nye signalsystem på S-bane