I retning mod Odense er overhalingssporet mod Odense spærret mellem Nørre Aaby og Ejby.

Grundet et uheld er overhalingssporet spærret, og af samme årsag er politi og redningsmandskab på stedet.

Rednings- og oprydningsarbejdet forventes afsluttet tidligst klokken 16:25.