Spar Nord Fredericia og Middelfart har sammen med resten af Spar Nord opnået et resultat før skat på 1.028 millioner kroner i 2016, og dermed fastholder Spar Nord rekordniveauet fra 2015. Regnskabet bærer præg af høj kundeaktivitet og fortsat faldende nedskrivninger, hvilket kommer de 1.806 aktionærer i Spar Nord i området omkring Fredericia og Middelfart til gode.

Resultatet for 2016 svarer til en forrentning af bankens egenkapital på 10,7 procent efter skat.

Direktør i Spar Nord Fredericia og Middelfart Christian Jungmark forklarer blandt andet resultatet med, at Spar Nord på landsplan igennem en årrække er lykkedes med at tiltrække omkring 10.000 nye kunder netto om året.

– At resultatet er blandt de bedste i bankens historie hænger blandt andet sammen med den store kundetilgang, vi fortsat oplever. Udover den forretningsmæssige betydning vidner tilgangen også om, at folk kan lide den måde, vi driver bank på, og det er i sagens natur ekstremt vigtigt, siger Christian Jungmark og fortsætter:

– Især på bolig- og formueområdet har vi i 2016 oplevet stor efterspørgsel. Dertil kommer, at udlånet er vokset med 4 procent, ligesom faldende nedskrivninger også bidrager til et stærkt regnskab. Derfor kan vi ikke være andet end tilfredse.

De samlede omkostninger i Spar Nord lander marginalt højere i 2016 sammenlignet med 2015, hvilket skyldes engangsomkostninger til konvertering af it-platform samt implementering af bankens nye strategi. Nedskrivningerne lander i 2016 på 242 millioner kroner, hvilket er 23 procent lavere end i 2015 og lavere end bankens forventninger ved årets begyndelse.

Ny strategi i fokus
I 2017 tager Spar Nord Fredericia og Middelfart sammen med hele Spar Nord for alvor hul på bankens nye strategi om at blive den personlige bank i en digital verden. Det er noget Christian Jungmark ser frem til:

– Vores nye strategi handler i høj grad om både at drage fordel af de muligheder, som den digitale udvikling giver, og samtidig levere den relevante, værdiskabende og ikke mindst personlige rådgivning, som vores kunder i Spar Nord Fredericia og Middelfart og i Spar Nord i øvrigt sætter pris på.

Udbytte til 1.806 aktionærer i Fredericia- og Middelfart-området
Siden medio 2015 har det været Spar Nords politik at udlodde mindst 2/3 af årets nettoresultat i udbytte under forudsætning af, at bankens kapitalmålsætninger er indfriet. Således indstiller Spar Nords bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales et kontant udbytte på 5 kroner per aktie svarende til et samlet udbytte på 627 millioner kroner, der kommer de i alt 1.806 aktionærer i Spar Nord i området omkring Fredericia og Middelfart til gode.

Om Spar Nord
Med 400.000 kunder, cirka 1.540 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk