Spar Nord Lillebælt lander sammen med resten af Spar Nord et resultat på 876 millioner kroner efter skat for de første tre kvartaler af 2019. Resultatet trækkes blandt andet op af de mange låneomlægninger på realkreditområdet samt lave nedskrivninger.

Sammen med resten af Spar Nord offentliggjorde Spar Nord Lillebælt i dag et samlet resultat for 1.-3. kvartal på 876 millioner kroner efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent. Resultatet betegnes af direktør i Spar Nord Lillebælt Torben Ploug som ”meget tilfredsstillende”:

– De primære drivkræfter bag resultatet skal findes i de mange låneomlægninger på realkreditområdet samt fortsat lave nedskrivninger på både privat- og erhvervskunder, siger han og fortsætter:

– Det vidner om, at vores kunder fortsat har en rigtig sund økonomi, og at der generelt hersker en stigende interesse for at lave nye forretninger med os. Samlet set er det derfor svært ikke at være tilfreds med det netop afleverede regnskab.

Spar Nords bank- og leasingudlån voksede i 1.-3. kvartal med 3 milliarder kroner, mens formidlingen af realkreditlån voksede med 5,7 milliarder kroner. Samtidig voksede både indlån og depotværdier med 3,7 milliarder kroner. Tilsammen bidrager det til at sende bankens forrentningsomfang op på godt 264 milliarder kroner.

I samme periode steg omkostningerne med 57 millioner kroner, hvilket i høj grad kan tilskrives en stigning i bankens lønomkostninger.

Udsigt til afdæmpet indtægtsudvikling

Indtægtsudviklingen i de første tre kvartaler af 2019 har især været drevet af de mange omlægninger af realkreditlån samt kursreguleringer på bankens obligationsbeholdning, og begge forhold har været foranlediget af rentefaldet i løbet af 2019.

– Selvom vi kan glæde os over udsigten til at komme godt igennem 2019, så kan vi ikke se bort fra de udfordringer, som venter i horisonten, forklarer Torben og uddyber:

– Vi kan blandt andet ikke forvente samme indtjeningsmæssige fordel af udviklingen i markedsrenten, ligesom det generelt lave rentemiljø udfordrer bankernes forretningsmodel. Derfor forbereder vi os på et 2020 med en mere afdæmpet indtægtsudvikling.

På baggrund af regnskabet for de første tre kvartaler af 2019 fastholder Spar Nord de opjusterede forventninger til det samlede resultat for hele året på en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,2-1,3 milliarder kroner og et resultat efter skat i niveauet 925-1.025 millioner kroner.

www.eventc.dk

Skriv et svar