Den fredericianske historieforening Rubicon har søsat en lokalhistorisk interessentgruppe. Foreningen har gennemført de første arrangementer, og vil gerne have flere med.

I strålende solskin deltog hele 10 “rubiconnere” i starten af august i en udflugt til Fænø Kalv – den lille ø midt i Lillebælt. Turen gik via motorbåd og jolle med skipperne Flemming og Niels-Jørgen i front. Med motorbåd og jolle på slæb og frem og tilbage sejlads for at få alle over, fik deltagerne en fantastisk oplevelse.

Rubiconnernes mål var de uberørte skanser fra 1658-59, som ifølge historien må være opført af svenskerne i 1658 eller danskerne 1659. De historieinteresserede rubiconnere drøftede skansen og emnet intenst. Og efter en længere drøftelse endte de med, at det måtte være danskerne i 1659, der havde opført de uberørte skanser.

Den lokalhistoriske interessentgruppe har ligeledes gennemført et arrangement, hvor de fandt de danske skanser i nordbyen, der er etableret i 1864.

Næste arrangement i foreningen er den 20. august, når Rubicon lægger fra land med temaet: Om USA: “Forstå USA af i dag – forstå, at landet er født i blod.”

Med jævne mellemrum vender Rubicon tilbage til bl.a. USA. Og nu begynder Rubicon opvarmningen til skæbnepræsident-valget i 2020 med et foredrag af to lektorer fra Fredericia Gymnasium, som netop har barslet en bog om USA’s tilblivelse. For USA er født i blod igennem mange krige, som har formet landet og dets kultur. Foredraget foregår på Fredericia Gymnasium, 20. august kl. 19.30, og det er Jeppe Bæk Meier og Rasmus Østergaard, begge cand. Mag i historie, der fortæller. Alle er velkomne, medlemmer gratis, gæster kr. 100,-