Mange parcelhustage er plastret til med solcelleanlæg. Det giver god mening, at kunne supplere privatøkonomien med let tjente penge, selv om afgifter og investeringen kræver års tålmodighed, inden der tegner sig en fortjeneste. På nye erhvervsbygninger tænkes der også i alternative energiformer i bestræbelserne på at bidrage til energioptimering og såkaldte grønne løsninger. Hertil kommer grønne tage og varmepumpeteknologi, der batter godt i den miljø- og klimamæssige ordentlighed.


Men hvad er grønt og hvad er sort? Solceller er sorte i mere end én forstand, fordi produktionen af solcellerne er så stor en miljø- og klimamæssig belastning, at det reelt ikke tæller i den grønne omstilling.
Den kendsgerning gør det overordentligt tvivlsomt at udspare landbrugsjord til at blive solcelleparker. Meget tyder på, at solcelleparker kun tilgodeser ejeren af jorden og spekulanterne bag ”solcelleparkerne” og fremstår reelt ikke som et nyttigt supplement til den gængse energiproduktion.


Der er ikke behov for investeringer i lokale solcelleparker, men der er behov for innovation.
I trekantområdet er der overskudsvarme i overskud i en overflod, der kunne opvarme over 25000 husstande. Den varme blæses i dag ud i den blå luft og efterlader spild og larm fra ventilatorer på f.eks raffinaderiet i Fredericia. Forklaringen, på de uhyrlige mængder af varme der spildes, er Regeringens afgiftspolitik, der gør det for dyrt at udnytte varmen. Det er helt uforståeligt, at en sådan uansvarlighed står i vejen for sund fornuft. En kamp som jeg hermed har startet op.

På markerne omkring raffinaderiet er der tanker om at ændre synet af bølgende korn til sorte solcelle marker. Det er ikke innovativt, og det er ikke grønt og slet ikke klimavenligt. Jeg kunne efterspørge tanker i retning af at etablere et drivhusmiljø i en gigantisk størrelse, hvor overskudsvarmen kan anvendes til helårsproduktion af fødevarer. Drivhuse i flere etager og vandingsanlæg suppleret med nedbør ville give økonomi, mange arbejdspladser, CO2 reduktion, lokalt producerede grøntsager og blomster m.m. Kun en forfejlet afgiftspolitik spænder ben herfor. Såfremt der er tvivl om min position, er det nej tak til at plastre landbrugsjord til med solceller, og der er alternativer.