Innovationsminister Sophie Løhde gæstede i dag Fredericia, i forbindelse med hendes rundtur i Danmark.

Kl.14.30 klippede ministeren snoren til Din Indgang, der er Fredericia Kommunes bud på, hvordan et fremskudt og forebyggende tilbud kan være med til, at borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker kan leve deres liv uden at være afhængig af kommunal støtte.

Der var mødt godt 75 mennesker op til indvielsen af “Din Indgang”.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen

Inden havde der været en række taler, blandt af Borgmester Jacob Bjerregard og formand for Social- og Omsorgsudvalget, Henning Due Lorentzen.

“Det her er en ny måde at tænke i borgernes velfærd. I stedet for at se borgerne og kommunen som to parter, så møder man hinanden i øjenhøjde og arbejder mod fælles løsninger, man ser muligheder i stedet for begrænsinger. Det er en progressiv tankegang. Vi sætter den enkelte borgers behov i centrum. Der kan f.eks. være vidt forskellige behov ved to borgere, ingen er ens, og så skulle det gerne ende ud i, at borgeren kommer ud på den anden side med et bedre liv”, sagde Borgmesteren.

Udvalgsformanden fortsatte:

“Det er en fornøjelse, at vi er nået så langt. Det er ingen hemmelighed, at voksenområdet i Fredericia er hårdt presset, det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen med den udvikling, man gerne vil se. Men det her er et skridt på vejen, og en mulighed for at skrive et nyt kapitel i et menneskes liv. Jeg plejer at sige til vejafdelingen, at hvis der er huller i asfalten, så lap dem. Hvis der er hul i et mennesket, så skal der flere lag til. Alle mennesker indeholder en ressource, lille som stor, vi skal bare finde den frem, og det er jeg sikker på, at Din Indgang” kan hjælpe med,” sagde Henning Due Lorentzen.

Hanna og Mia
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen

Herefter fik to brugere af Din Indgang, Hanna og Pia, ordet. De fortalte om deres egne forløb, og om det at blive hjulpet. “Det kan være svært at overskue det hele, når man er nede og trist, og systemet fastholder nogle gange en i dårligdommene”, sagde Hanna blandt andet og tilføjede, at Din Indgang har givet mig nyt håb og en stor hjælp til at komme videre.”

Mia fik stor ros for at gå på scenen og fortælle om sin egen oplevelse med “Din Indgang”.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen

Ville skrive et selvmordsbrev

Pia, som også havde brugt “Din Indgang” til at få hjælp, var på selvmordets rand. “Jeg var ved at skrive et selvmordsbrev, men jeg endte med at skrive et brev om hjælp i stedet. Jeg fik efterfølgende hjælp og kan næsten ikke forstå, hvor langt jeg er kommet efter 20 uger. Det her var midt i marts, men alligevel har jeg allerede fået mere energi og særligt gruppemøderne har givet mig meget. Nu venter der et liv, hvor jeg kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg skal måske holde foredrag – så langt havde jeg aldrig troet, at jeg ville komme”, sagde Mia på scenen.

Fredericia-modellen

Herefter fik Minister Sophie Løhde ordet. Hun var glad for at være i Fredericia i dag, og så er hun imponeret over Fredericia-modellen: ” I gør afstanden til hjemmet kortere. I fokuserer på mulighederne fremfor begrænsningerne, I ser hele mennesket, i stedet for et nummer, og jeg er sikker på, at I vil skabe nogle nye banebrydende resultater fremadrettet,” sagde Ministeren, inden hun klippede snoren.

Med dannebrog, champagne, jordbær, vindruer, snacks og guitar foran “Din Indgang” blev de ca.75 fremmødte budt indenfor – om det er sådan fremadrettet også, må tiden vise, men tanken med Din Indgang, er at borgerne komme direkte ind fra gaden, uden visitation eller anden sagsbehandling, og straks begynder på deres individuelle forløb, som typisk varer mellem 4-20 uger. Fælles for disse individuelle forløb er, at de alle tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål og drømme.

Mange henvendelser

Og effekterne er entydige. Din Indgang har siden 9. september 2016 haft over 600 henvendelser. Omkring 120 borger har været i egentlige forløb. Heraf har 57 borgere afsluttet deres forløb og kun 4 af disse er gået videre til ordinær pædagogisk støtte, som f.eks. SEL § 85. Det til trods for, at 30 af de 57 borgere tidligere ville være visiteret til pædagogisk støtte.

“Din Indgang er dermed en af Danmarks mest progressive eksempler på, hvordan rehabilitering og fokus på, hvad der skaber værdi for den enkelte borger, kan skabe helt nye muligheder for borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker. Tanken har været at skabe rammer, der både sætter borgere og medarbejdere fri af kommunale standarder og praksisser og udelukkede tager udgangspunkt i det, som giver mening for den enkelte borger. Din Indgang er udviklet via en brugerdreven designproces, hvor over 100 borgere, pårørende, medarbejdere og repræsentanter for interesseorganisationer har været med til at udvikle indgangen”, fortalte chef for Voksenservice Rolf Dalsgaard Johansen.