Fredericia Teater er igen i år presset af sommeren, der har givet et lavere billetsalg end forventet. Dermed kan man ved andet kvartalsregnskab fremlægge et underskud på knap 10 millioner kroner.

Halvårsregnskabet er 1,8 mio. kr. dårligere end budgetlagt. Når ”Prinsen af Egypten” er endeligt gjort op, er det forventningen, at resultatet vil forværres yderligere. Forestillingen ”Klokkeren fra Notre Dame” vil formentligt kunne hente noget af det tabte tilbage – men hvor meget er usikkert på nuværende tidspunkt. Byrådet har tidligere bevilget et kortfristet lån på 5 mio. kr. til at modvirke pres på indeværende års likviditet.

Se hele regnskabet her.

www.handelsbanken.dk/fredericia