Taulov Kirkes menighedsråd inviterer til Sogneaften torsdag den 31. januar kl. 19.30 i Sognegården.

Anders Laugesen kommer og taler om Folkekirken og danskernes tro.

Anders Laugesens stemme er kendt af mange, der lytter til Danmarks Radios P1, hvor han har specialiseret sig i radioprogrammer om tro og åndelighed. Tidligere blev interviewofrene inviteret hjem til skurvognen i Voldum i programmet “Mennesker og Tro”. Det er nu afløst af ”De højere magter”.

Anders Laugesen mener, at danskerne igennem kirken har fået et fælles fundament for tydningen af livet. Men hvad sker der, når den fælles arv udmagres uden at nyt kommer til?

Han vil tale om de udfordringer folkekirken står over for og give bud på hvordan folkekirken fortsat kan forblive folkets kirke.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere