Gruppeformand i Socialdemokratiet, Søren Larsen, er ikke overrasket over, at hans partifælle, John Nyborg, blev pure frifundet i takstsagen. Derimod mener han, at der er politikere, der skal reflektere over deres adfærd. Ingen skal være udelukket fra demokratiet, lyder det fra Søren Larsen.

– Det er jeg ikke overrasket over. John er et meget hæderligt menneske, så det overrasker mig ikke, lyder det kort og fattet fra Søren Larsen, da han bliver forholdt frifindelsens af John Nyborg i alle påstande imod ham.

– Grundlæggende mener jeg ikke, at byrådsmedlemmer skal gå ud og kritisere ansatte ved kommunen i offentligheden. Det skal byrådsmedlemmer holde sig for gode til. Er der kritik af en sagsgang, så skal den rettes, men til det rette sted. Vi skal på ingen måde hænge de ansatte ud, siger Søren Larsen.

Synes du, at John Nyborg er blevet hængt ud?

– Jeg ved ikke om John specifikt er blevet hængt ud, men efter at have fulgt billedet i medierne, så kan man godt få det indtryk, siger Søren Larsen.

– Jeg håber, at dem der har været involveret i sagen, de reflekterer efterfølgende og når samme konklusion. Der er kanaler, hvor vi kan rette kritik, få svar på spørgsmål og få ting uddybet. Så tænker jeg, at det her selvfølgelig er et følsomt område. Men for Socialdemokratiet er det vigtigt, at de ansatte også kan deltage i demokratiske hverv, inden for de gældende rammer. Det er meget vigtigt for os, fortsætter Søren Larsen.

Der har været politisk debat om såkaldte ”dobbeltkasketter” med byrådsmedlemmer, der samtidig er offentligt ansatte. Det er en debat, hvor Søren Larsen ikke ser noget problem med, at der er offentligt ansatte, der også vælger at stille op til kommunalvalg.

– Vi skal til enhver tid sikre os, at der ikke kommer interessekonflikter. Loven beskriver helt klart, hvornår der er sådant. En anden ting er, at hvis man som kommunalt ansat gerne vil stille op, at man så ikke også skal forsyne politikere. Det er John blevet ramt af, til trods for hans store faglighed og hæderlighed. Det er lykkedes nogen at stille spørgsmålstegn ved hans integritet, siger Søren Larsen og fortsætter:

– Men det er dælme vigtigt, at offentligt ansatte også kan deltage i lokaldemokratiet. Det er menneskerettigheder og demokratiske rettigheder. Jeg har hørt, at nogle mener, at man som kommunalt ansat ikke må stille op. Men det synes jeg ikke er rigtigt.

Besluttet på økonomiudvalgsmøde?

Flere kilder bekræfter overfor Danske Digitale Medier, at sagen om John Nyborgs fyring har været et emne på et møde i økonomiudvalget. Det har ikke været på som officielt punkt, hverken et lukket eller åbent punkt. Derfor kan der ikke være truffet en officiel beslutning, men Søren Larsen fortæller, at der heller ikke er truffet en uofficiel beslutning.

– Der er ikke truffet nogen beslutning af nogen karakter i den retning. Og hvis der var, så ville det ligge som beslutning i referatet. Der er ikke truffet nogen beslutning, slår Søren Larsen fast.

– I vores parti har vi en helt klar holdning til, at vi ikke drøfter personspørgsmål på den måde, fortsætter Søren Larsen.

Selvom det ikke har været et punkt, så har flere bekræftet, at I har talt om det i økonomiudvalget. Hvad tænker du om det?

– Der er i pressen fra nogle politikere blevet stillet spørgsmålstegn og rettet kritik. Der er ikke truffet beslutninger med den karakter på noget ØK-møde. Det vil jeg gerne garantere. For det kan der ikke, siger Søren Larsen og fortsætter:

– Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der er sket bag lukkede døre. Det er ulovligt. Det må jeg ikke. Men du kender min principielle holdning til, at byrådet ikke blander sig i personaleforhold under direktionen. Det har intet med byrådet eller økonomiudvalget at gøre.

Godt kommunaldirektøren tager ansvar

Kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal, har igen bekræftet, at hun bærer ansvaret for denne sag. Det er et ansvar, hun tog på sig allerede tilbage i december, men et ansvar hun fortsat gerne vil påtage sig. Det vækker glæde hos Søren Larsen.

– Jeg tænker, det er dejligt, at vi har en leder der vil tage ansvar for, hvad der er sket, og at hun tager ansvar for at undgå, at det sker igen, siger Søren Larsen.

– Det er en sag med et klumret forløb. Det er en sag, som alle gerne ville have undgået. Vi er som politikere meget afhængige af de tal og de data som vores gode, dygtige medarbejdere leverer til os. Er der en regnefejl, endda så langt nede så vi ikke kan gennemskue sammenhængen, så skal vi forsøge at rette den fejl. Det kunne vi ikke selv løse, hvorfor vi har bedt om hjælp. Det er ikke bare et simpelt regnestykke der er gået galt. Det er et meget komplekst regnestykke, forklarer Søren Larsen og fortsætter:

– Så på trods af, at vi har en masse dygtige medarbejdere, så skal der også være plads til det. Vi skal bare rette fejlene og ikke gentage dem. Jeg tror den havde fået samme forløb uanset, hvem der havde siddet med den. Det er generelt en uskik, når byrådspolitikere går ud og kritiserer kommunens ansatte. Vi skal sikre, at der er ordentlige arbejdsforhold, og at der er plads til at lave fejl.