Hos Socialdemokratiet ser man positivt på budgetforhandlingerne, da hovedingredienserne i samarbejdet ifølge Søren Larsen (A)har været åbenhed, transparens og gennemsigtighed. Det har til gengæld givet anledning til et højere intensitetsniveau i forhandlingerne end tidligere, men byrådsmedlemmet er tilfreds med resultatet.

Forligspartierne indkaldte mandag eftermiddag til et pressemøde i byrådssalen på Fredericia Rådhus for at præsentere et budgetforlig, hvor de fremlagde Budget 2022-2025. Der var fokus på velfærd, grøn omstilling og bosætning, hvilket er de vigtigste prioriteringer for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige i de næste fire år.

Ligesom borgmesteren gjorde i sin tale på pressemødet, så roste Søren Larsen kollegaerne for et godt samarbejde.

– Det har været interessant at opleve en ny budgetproces, hvor der er taget udgangspunkt i et basisbudget, og efterfølgende har borgmesteren haft møder med samtlige partier i byrådet. Deres ønsker og inputs er blevet hørt, da det er vigtigt, at de inddrages lige meget i processen, fortæller gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen.

For ham handler det nemlig om, at partierne tager et aktivt ansvar i budgettet, og dermed ærgrer det ham, at alle partier ikke er med i det nye budgetforlig:

– Vi kunne med 13 mandater gå ind og sætte et socialdemokratisk budget, men det har vi valgt ikke at gøre, fordi vi tror på, at man får den bedste aftale ved at rumme så mange holdninger som muligt. Det er også illusteret igennem forligpartierne, der både kommer fra højrefløjen og venstrefløjen, fordi vi tror, at det er den bedste tilgang for Fredericia, uddyber han.

Han mener, at budgettet har et omfattende indhold, der favner bredt. Det mener han også kan ses ved den positive respons, som partierne i byrådet har givet borgmesteren. Han fremhæver, at velfærdsinvesteringerne har været vigtige, og dermed glæder det ham, at Velfærdsprioriteringen fjernes, herunder besparelser på 11,6 millioner kroner.

– Det er tilfredsstillende, at mange af beslutningerne handler om at løfte velfærden. Det er vigtigt både for vores unge og ældre, at vi ikke sparer på nogle områder, som vi på sigt vil få gavn af, siger han og fortsætter:

– Der er også en masse tiltag, som tager udgangspunkt i miljøet, og det er jeg stor tilhænger af. Grøn politik kommer til at blive løftet, og det har der været stor opbakning til.

Søren Larsen er positiv over for budgettet, som Socialdemokratiet har landet med tre andre samarbejdspartnere, hvor de i fællesskab har lagt rammerne for fremtidens Fredericia.

Udpluk fra budgettet:

  • Færdiggørelse, renovering af Sundhedshuset: 13,0 millioner kroner i 2022
  • Campusprojektet: 2,,250 millioner kroner i 2022, 9,075 millioner kroner i 2023, 45,450 millioner kroner i 2024 og 89,450 millioner kroner i 2025.
  • Fæstningscenter forarbejde: 0,850 millioner kroner i 2022.
  • Restaurering af Fredericia Vold (nettovirkning, udgifter): -0,344 millioner kroner i 2022, 18,863 millioner kroner i 2023 og 27,630 millioner kroner i 2024.
  • Restaurering af Fredericia Vold (nettovirkning, indtægter): -0,606 millioner kroner i 2022, -7,306 millioner kroner i 2023 og -12,630 millioner kroner i 2024.