Da økonomiudvalget havde møde i mandags, lagde de op til en omstrukturering af de bebudede besparelser – eller effektiviseringer – der er kommet fra regeringen. Vi tog en snak med Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet, samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab.

Den oprindelige effektiviseringsplan for Trekantområdets Brandvæsen var, at der skulle spares 25,5 millioner kroner fordelt i to store stræk. Det er altså disse massive besparelser byrådet nu ændrer markant på.

“I stedet for de store beløb, har vi sat en procentsats. Vi har sat et realistisk mål på 2% årligt – og det er ikke urealistisk” siger Søren Larsen til Fredericia AVISEN.

Der er tale om reel effektivisering

Når ordet ‘effektivisering’ bliver nævnt af en politiker, er det oftest blot et pænere ord for nedskæringer. Søren Larsen fra Socialdemokratiet pointerer dog, at der er tale om reelle effektiviseringer hos Trekantområdets Brandvæsen:

“Det er rigtige effektiviseringer, hvor vi har forbedret os. Altså gjort noget smartere, bedre og dermed også billigere end før” siger Søren Larsen.

“Desuden skal vi huske, at det er et krav fra regeringen, at der bliver effektiviseret – eller besparet på området. Vi har reelt kun muligheden for at bestemme hvordan” fortsætter han.

En god løsning for borgerne

“Her føler jeg, at det er en rigtig god løsning vi har lavet her. Siden starten af Trekantområdets Brandvæsen har vi høstet resultaterne af, at vi gør tingene smartere” siger Søren Larsen.

“Borgerne kommer ikke til at mærke en forskel under disse effektiviseringer – og hvis de mærker en forskel er det fordi vi er blevet bedre. Beredskabet er det samme, hjælpen er den samme” slutter Søren Larsen.