Siden 2008 har Kolding Kommune uddelt penge fra naturpuljen til projekter, der kan forbedre naturen og oplevelsen af naturen. De projekter, der tidligere har fået tilskud har været vidt forskellige: Fra buskrydning, træfældning, afgræsning af enge til nye vandrestier og shelters. Alle kan søge om tilskud, både private, organisationer og interessegrupper. Skov- og landskabsingeniør Søren Mikael Møller fra By- og Udviklingsforvaltningen håber, at mange vil benytte muligheden og sende en ansøgning inden den 15. maj, som er fristen.

’I kommunen har vi igangsat mange naturprojekter og vi har flere på vej, men det er vigtigt for os, at de ildsjæle, der brænder for naturen, også har mulighed for at byde ind med gode idéer til projekter,’ siger Søren Mikael Møller.

På kolding.dk/naturpuljen kan du læse mere om mulighederne, finde ansøgningsskemaet og se, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilskud. Efter fristens udløb vurderer By- og Udviklingsforvaltningen hver enkelt ansøgning og vælger de projekter ud, som får tilskud. Ansøgerne får besked om deres projekt får tilskud senest den 1. juli 2016.