Er du folkepensionist eller førtidspensionist før 2003, er det fra den 1. december 2015 blevet obligatorisk at søge om forskellige tillæg digitalt. Man skal bruge selvbetjeningsløsningerne, når man skal søge om tilskud til:

  • Briller
  • Medicin
  • Høreapparat
  • Behandling hos fodplejere og fodterapeuter
  • Tandbehandling (almindelig tandbehandling, tandprotese m.v.)
  • Behandling hos fysioterapeut
  • Behandling hos kiropraktor
  • Behandling hos psykolog
  • Flyttehjælp, depositum mv.

Man skal være opmærksom på, at man skal søge om tilskud, INDEN man får behandlingen udført.

Efter den 1. december skal man til nogle tillæg indhente et digitalt tilbud hos en af sundhedsleverandørerne. Det tilbud skal man vedhæfte sin ansøgning i selvbetjeningsløsningen. Svaret på din ansøgning får man i sin digitale postkasse, hvis man ikke er fritaget for digital post.

– Det er også muligt at give en pårørende eller ven fuldmagt til at søge om tillæg på dine vegne. Borgere, der ikke kan søge digitalt, kan henvende sig i Borgerservicecentret og få hjælp eller blive fritaget, oplyser Fredericia Kommune.

Selvbetjeningsløsningerne finder man på www.fredericia.dk/Borgerdk/Sider/Helbredstillaeg.aspx