Igen i år har Plan- og Boligudvalget sat penge af til private byfornyelsesprojekter. I alt 2,5 mio. kr., som skal forskønne facader på bevaringsværdige huse. Som noget nyt er en del af puljen øremærket til Vestergade i Vamdrup.

– I udvalget har vi valgt at prioritere en del af midlerne til Vestergade i Vamdrup for at understøtte den ambitiøse helhedsplan for byen, hvor gaden spiller en central rolle. På denne måde kan vi bidrage til den positive udvikling, der allerede er i gang i Vamdrup og sikre, at Vestergade også i fremtiden er en god boliggade, fortæller formand for Plan- og Boligudvalget Poul-Erik Jensen.

Vestergade har en række byhuse, karakteristisk for Vamdrups historie som jernbanens grænseby, og det vil derfor have en stor betydning for byens identitet at bevare husenes udtryk. By- og Udviklingsforvaltningen vil i den kommende tid kontakte ejere af udvalgte ejendomme med information om mulighederne for at få byfornyelsesstøtte og samtidig tilbyde vejledning.

Fokus på Christiansfeld

Siden 2013 har Kolding Kommune haft et ekstraordinært fokus på at bevare husenes originale udseende i bymidten i Christiansfeld for dermed at styrke UNESCO-indsatsen. Den indsats fortsætter i 2016, hvor Plan- og Boligudvalget målretter 600.000 kr. af midlerne. Udvalget prioriterer især Lindegade, Kongensgade ved Genforeningspladsen og Haderslevvej lige uden for bymidten for at skabe sammenhæng til UNESCO-verdensarvsområdet. Også i Christiansfeld kontakter forvaltningen boligejerne i de prioriterede områder.

Faldefærdige huse og skimmelsvamp

Andre renoveringsprojekter kan også få støtte fra Byfornyelsespuljen. Det drejer sig om bekæmpelse af skimmelsvamp og nedrivning af faldefærdige boliger.