Sygeplejerske dedikeret til socialt udsatte borgere i Kolding Kommune bliver nu til virkelighed, forslaget blev oprindeligt fremført af kommunens Udsatteråd tidligere på året.

Projektet og ansættelsen af en socialsygeplejerske bliver en realitet efter kommunen har søgt, og fået, 6,7 mio. kr. fra Den Sociale Særtilskudspulje der administreres af Social- og Indenrigsministeriet.

En enig arbejdsgruppe i Kolding Kommune har nu besluttet, at en del af det beløb, skal benyttes til projektet med socialsygepleje.

”Socialt udsatte borgere lever og har ofte levet et hårdt liv med alkohol, stoffer, hjemløshed, psykisk sygdom og lignende, at sundhed er et stort problem for målgruppen kun overgået af økonomi. Erfaringerne fra andre kommuner har vist, at det opsøgende arbejde virkeligt gør en forskel for de udsatte. Og så viser det klart Udsatterådets betydning,” siger Lis Ravn Ebbesen, formand for Social og Sundhedsudvalget og formand for Udsatterådet i Kolding Kommune.

Socialsygeplejersken skal være brobygger og koordinator mellem den udsatte borger og sundhedssystemet f.eks. i forbindelse med ledsagelse til privatpraktiserende læge, speciallæge eller andre inden for sundhedssystemet.

Projektet bidrager til færre indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb af forskellig karakter. Der er en forventning om, at ansættelse af en socialsygeplejerske i Kolding Kommune, vil medføre færre indlæggelser for udsatte borgere i Kolding Kommune. Det vil altså både gavne borgerne og reducere nogle udgifter for kommunen.

”Borgeren vil opleve omsorg, at blive taget alvorligt, få behandling, råd og vejledning uden at det skal dokumenteres noget sted. Socialsygeplejen skal opfattes som en man er tryg ved, og det hele drejer sig i bund og grund om, at de socialt udsatte borgere også får en højere livskvalitet”, siger Lis Ravn Ebbesen.

Pengene fra puljen er blevet fordelt på følgende projekter:

Udsatte misbrugere, Understøttelse af familieiværksætterne og Børnehaveklar, samt altså projektet med socialsygepleje

Fakta:

Kolding Kommune modtog i alt 6,7 mio.kr. fra Den Sociale Særtilskudspulje, halvdelen af beløbet er fordelt på sociale projekter i kommunen, mens det resterende beløb er placeret i en central pulje.