I årevis har den danske stat helt bevidst tilsidesat en EU-dom, der forbyder Danmark at overvåge borgernes telekommunikation, herunder alle sms’er der sendes, logningsoplysninger om borgernes færden, data fra telefonerne og så videre. Gang på gang har man undskyldt sig med myndighedernes nødvendige adgang til disse (ulovlige) data, fordi det kan bruges i bekæmpelsen af kriminalitet.

Men det gælder så ikke, når det drejer sig om den socialdemokratiske regering. For her kan man ikke lige komme i tanke om at Forsvarets Efterretningstjeneste med et knips i fingrene kan levere samtlige sms’er, der nogensinde er sendt eller modtaget fra samtlige ministre eller embedsfolk. Det kræver end ikke særlig lovgivning, for man har forlængst fået vedtaget, at den omfattende aflytning af borgerne slet ikke behøver handle om udenlandsk aktivitet.

Så hvad venter embedsværket på?

Meldingen fra politiet om, at det ”desværre” ikke har været muligt at genskabe de famøse sms’er fra de impliceredes telefoner er pinlig. Endnu engang ser vi, hvordan den udøvende magt har en dobbeltstandard. Når det kommer til borgerne, så skyr man ingen midler. Men når det drejer sig om de politiske magthavere eller embedsfolkene selv, så kan intet lade sig gøre.

Forhåbentligt er der flere, der er blevet opmærksomme på uoverenstemmelserne i det fortalte og de virkelige muligheder. Naturligvis vil vi kunne forvente en embedsmæssig manøvre, hvor man så undskylder sig med ”statens sikkerhed”, der jo er den ultimative gummiparagraf, hvor ordet mørklægning ikke kan overdrives nok.

Uanset om Mette Frederiksens sms’er kan fortælle noget eller ej, så er embedsværkets villighed til at gradbøje kendsgerningerne uhyggelig.

Vi må endnu, endnu engang slå på tromme for at Danmark får indført en forfatningsdomstol. Stort set alle de store embedsgrene har i den moderne historieskrivning været ramt af gigantiske skandaler. Der må og skal være nogle retskafne politikere, hvis moral er hævet over dagens dagsorden, og som tør gå forrest med kravet om at få skabt en ny grundlov, der kan beskytte demokratiet i det 21. århundrede.

Vi ved allerede nu, at det bliver nødvendigt. Og tiden er ved at løbe fra os. Den voksende globalisering, en truende klimakatastrofe, økonomisk ulighed og meget andet er alvorlige røde lamper, der lyser, og som betyder, at der i en nær fremtid kommer en udvikling, hvor demokratiet kan blive udfordret på sin eksistens. Derfor er det nu, at man skal sætte ind med arbejdet med at få lavet en ny grundlov, der både moderniserer domstolene (herunder rekrutteringen og afgangen til dommerstanden, samt får fjernet procesbevillingsnævnet (der fungerer som sluse til Højsteret), opretter en ny forfatningsdomstol og indfører udvidet brug af folkeafstemninger.

Slette-Mette’s (tak til EkstraBladet) anvendelse af provisoriske metoder er kun et forvarsel til langt værre ting. Ikke nødvendigvis fra en socialdemokratisk regering. Men det viser hovedsagligt og allervigtigst, at den moderne embedsstand er tæt knyttet til det politiske apparat, samt at udemokratiske metoder er generelt accepteret i korridorerne på Slotsholmen og Christiansborg.

Når man uden at blinke kan lade politiet og Justitsministeriet komme med sådan en plade, at man ikke kan genskabe simple sms’er i et af verdens mest overvågede samfund (Danmark), så bør pressen vågne op til dåd.

Det værste ved socialdemokratiets argumentation er hykleriet. På den ene side påstår man hårdnakket, at man kun arbejder for at beskytte befolkningen (mod mink og coronakrise). Mens man på den anden side udviser komplet ligegyldighed overfor demokratiet og eklatant uansvarlighed. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.