Med et nyt udvalg ønsker Socialdemokratiet at gøre op med den høje arbejdsløshed i Fredericia – og samtidig hjælpe virksomhederne med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de over en bred kam efterlyser. Derfor kalder Socialdemokratiets Søren Larsen det for win-win.

Med et såkaldt §17, stk. 4-udvalg ønsker Socialdemokratiet at sætte et øget fokus på beskæftigelsesområdet i Fredericia. Gruppeformand og nummer 2 på den socialdemokratiske liste, Søren Larsen, mener ikke, at der i de seneste fire år har været vist det nødvendige politiske mod og lederskab, som beskæftigelsesområdet i Fredericia har brug for. Derfor fremlægger han og Socialdemokratiet en plan for hvordan de vil bekæmpe den høje arbejdsløshed i Fredericia Kommune.

– Det er nødvendigt med et øget fokus på beskæftigelse, det er et område der er under konstant pres. Vi er blandt de syv dårligste kommuner år efter år. Det er ikke godt nok. Vi formår ikke at få vores arbejdsløse i job, dette til trods for, at vi over de senere år har oplevet stor vækst i antallet af fredericianske arbejdspladser, siger Søren Larsen og fortsætter:

– Udover mange nye arbejdspladser hører vi også gang på gang, at vores virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. For mig at høre lyder det som om, at vi ikke er på rette spor. Vi må og skal lytte mere til de mennesker der ved noget. Derfor vil vi gerne samle videnspersoner fra byrådet, jobcenteret og virksomhederne i et udvalg.

– Jeg vil rigtig gerne understrege, at det her på ingen måde skal ses som en kritik af medarbejderne i jobcentret. Medarbejderne yder hver dag en rigtig god indsats, så dem skal vi på ingen måde skyde efter. Det her handler om, at der skal tages politisk ansvar og at der skal politisk ledelse til. Det er afgørende for mig, at det her ikke fremstår som en kritik af medarbejderne, men i stedet som et ønske og et mål om mere politisk mod og lederskab, understreger Søren Larsen.

Idé blev for alvor seriøs efter valgdebat

Tanken om at skabe et nyt udvalg, hvor både politikere og udefrakommende kan drøfte en konkret problemstilling har et stykke tid spiret i den socialdemokratiske have. Man har tidligere gjort brug af §17, stk. 4-udvalg, blandt andet Borger- og Demokratiudvalget og Helhedsplansudvalget hører til denne kategori. Her har man samlet videnspersoner både fra byrådet og udefra. Det giver en god vidensdeling og et godt forum for at skabe en forandring, mener Søren Larsen.

– Det er en idé der er spiret over længere tid, men den tog for alvor fat efter den politiske debat arangereret af byens erhvervsfolk på Hotel Fredericia. Efter debatten faldt jeg i snak med en gruppe erhvervsfolk der på tværs af brancher savnede at vi politikere lytter til dem. De mangler arbejdskraft – og de vil gerne tage et ansvar. Det kan jeg ikke sidde overhørigt, siger Søren Larsen.

– Når der på den måde kommer erhvervsfolk til mig og fortæller, at de i stor stil mangler kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at jeg kan se på de høje ledighedstal, så er der noget der ikke hænger sammen. Det er som om, at der er et stykke vej fra politikere og jobcenter til de virksomheder der i virkeligheden er løsningen på problemet, lyder det fra Søren Larsen.

Der er et behov for at samle de personer der mangler arbejdskraft – og samtidig har ledige jobs – i et forum hvor både politikere og repræsentanter fra jobcenteret er med. På den måde kan alle parter få det bedste ud af hinanden, forklarer Søren Larsen, der også foreslår, at uddannelsesinstitutionerne bliver inddraget.

– Vi skal samle de personer der spiller en afgørende rolle på det her område. Politikerne skal i højere grad spille en rolle end det har været tilfældet de seneste fire år, men vi skal som den største selvfølgelighed inddrage både de virksomheder der mangler arbejdskraft, folk fra jobcentret og folk fra uddannelsesinstitutionerne, forklarer Søren Larsen og fortsætter:

– Uddannelsesinstitutionerne spiller en afgørende rolle i den opkvalificering, der uden tvivl er nødvendig for at sikre virksomhederne den arbejdskraft de har brug for. Virksomhederne ved bedst hvilken arbejdskraft de har brug for – og de har fortalt, at de gerne tager et ansvar. Jobcentret skal være bindeled mellem de ledige og virksomhederne, så selvfølgelig skal vi også have repræsentanter med herfra. Men det er også afgørende, at der sidder politikere med i udvalget, der tør påtage sig opgaven at gøre op med ledigheden. Det kræver et markant politisk fokus.

– Jeg tror på, at vi med det her udvalg kan skabe noget der rykker. Vi skal have de rigtige aktører med, så vi kan sikre fremtidens arbejdskraft, samtidig med at vi kan nedbringe arbejdsløsheden i Fredericia. Det er for mig at se en win-win, slår Søren Larsen fast.