Et nationalt net af stier og ruter, flere vilde naturparker og mere urørt skov er blandt forslagene i et nyt samlet naturudspil fra Socialdemokratiet. Målet er en mangfoldig natur og et rigt dyreliv, som er tilgængelig for alle.

Verden bliver et fattigere sted, når dyre- og plantearter forsvinder. Både fordi en mangfoldig natur med et rigt dyreliv har en værdi i sig selv. Men også fordi oplevelser i det fri er en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker. Derfor vil Socialdemokratiet med et nyt naturudspil sikre mere vild natur, som bliver mere tilgængelig for alle.

Et af forslagene er, at udvikle et nationalt net af stier og ruter, som vil gøre det lettere for danskerne at bruge naturen. Naturen skal gives tilbage til danskerne. Den skal være tilgængelig for alle. Det har været en værdi for Socialdemokratiet lige siden Thorvald Stauning i 1937 fik indført, at danske strande skulle være frie og tilgængelige uden byggeri.

“Naturen er et fælles gode. Og alle danskere skal have god adgang og lige muligheder for at bruge naturen. Uanset om man bor i byen eller på landet. Eller om man er ung eller gammel. Naturen danner rammen for mange fællesskaber – alt fra spejderne, lystfiskerne, og orienteringsløbere til børnehaverne, skoler og familier, der bruger og holder af naturen. Det skal vi værne om,” siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Konkret vil Socialdemokratiet blandt andet etablere 15 nye vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og et nationalt net af stier og ruter, som binder naturen sammen i hele landet.  

En række lande har allerede taget initiativ til at etablere en national infrastruktur for vandring, cykling og ridning. Schweiz har et stærkt eksempel på en sammenhængende rekreativ infrastruktur bestående af nationale, regionale og lokale ruter samlet på en digital platform.

Et nationalt net af stier og ruter i Danmark skal være med til at udbrede kendskabet til vores natur. Samtidig vil det styrke naturturismen og friluftslivet i Danmark.

I naturudspillet foreslår Socialdemokratiet:

  • 15 vilde naturparker: Naturreservater med store naturoplevelser på statens og kommunernes arealer.
  • 75.000 hektar urørt skov: Flere sammenhængende og vilde naturområder. Det er en seksdobling i forhold til i dag.
  • Mere natur tæt på byerne: Mere bynær skovrejsning, så der kommer mere natur tæt på, hvor mange danskere bor.
  • Nationalt net af stier og ruter: Stier og ruter skal bindes sammen på tværs af kommunegrænser i et nationalt netværk og formidles på en let tilgængelig måde.
  • Bedre adgangsforhold: Naturen skal være for alle. Regler skal gennemgås for muligheder for at gøre naturen mere tilgængelig.
http://bit.ly/sofielindelecture