Alt i mens Fredericianerne shopper julegaver, så har Fredericia AVISEN inviteret de politiske gruppeformænd på en kop kaffe eller the og en snak om det politiske år der er gået i Fredericia. Denne gang er det Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet der er inviteret indenfor.

“2018 har været et glædens år. Vi har fået mange nye byrådsmedlemmer, og vores store antal giver et rigtig bredt afsæt i alle udvalg”, starter Søren Larsen.

“Der er mange gode folk i vores socialdemokratiske gruppe, men når der er mange nye skal vi først og fremmest tage dem med ind i systemet. Det er en helt speciel arbejdsgang man skal ind i, og så kræver de forskellige arbejdsområder stor viden. Men vi har hjulpet hinanden, og jeg synes vi er kommet rigtig langt”, fortsætter han.

“Som gruppeformand fungerer jeg som bindeled mellem gruppen og den øvrige partiorganisation. Det er en lidt tilbagetrukken post, men efter konstitueringen fandt vi ud af, at der ligger meget arbejde der også. Jeg skal have fingeren på pulsen i alt hvad der rører sig”, lyder det fra Larsen.

“Vi tror på det brede samarbejde som vejen frem”

Socialdemokratiet har 13 ud af 21 pladser i Fredericia Byråd. Derfor kunne de alene lede byen – men det har ingen interesse, fortæller Søren Larsen til Fredericia AVISEN i denne årsstatus.

“Vi har været klar over hele tiden, at vi kastede bolden op til et bredt samarbejde, og det har vi gjort fordi vi tror på det brede samarbejde som vejen frem for Fredericia”, forklarer Søren Larsen inden han fortsætter:

“Historisk har man set flere tilfælde, hvor elleve byrådsmedlemmer alene har styre byen – og så har de sidste ti siddet tilbage uden indflydelse. De sidste ti udgør jo lige knap halvdelen af borgernes stemmer, så de skal også høres”.

“Det er vigtigt for os i Socialdemokratiet, at alle er med. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om at tretten ud af enogtyve sætter sit præg på dagsordenen. Men vi får ikke så tit æren for vores arbejde, men det er nok prisen ved at indgå i et bredt samarbejde” lyder det fra Søren Larsen.

“Det brede samarbejde giver også et meget bedre arbejdsklima, det er jeg helt sikker på. Da jeg for tolv år siden trådte ud, der var arbejdsklimaet markant anderledes. Det var præget at traditionel blokpolitik, men det har Jacob Bjerregaard på rigtig dygtig vis gjort op med. Det er markant sjovere at være med nu. De positive takter Jacob Bjerregaard har anført for byen har virkelig givet liv til det brede samarbejde og Fredericia”, fortsætter han.

“Budgetforliget er en kæmpe succes”

“Det er svært at komme med en specifik ting, som vi kan tage æren for. Vi er med i alle beslutninger, så vores aftryk er overalt. Men det største enkeltstående  resultat er nok budgetforlig. Det er et bredt forlig, men også et forlig hvor mange af de andre partier tager æren for de samme ting – og de fleste ting som Borgmesteren havde med allerede i hans første udkast. Jeg har selv været med til forhandlingerne, og jeg synes det er sjovt som partierne på den måde tager ejerskab, selvom de ikke har været alene med tanken”, fortæller Søren Larsen.

“Fredericias store succes kommer først og fremmest af en rigtig dygtig borgmester, der går forrest og får alle med. Han sætter retningen for hvor vi skal hen, og så har han et stort netværk. Det er det netværk krydret med benhårdt arbejde der gør, at vi i Fredericia har kunne tiltrække de store virksomheder til byen. De er ikke bare kommet som en appelsin i turbanen, det er hårdt arbejde der har båret frugt”, fortsætter han.

2019 – Hvad skal der ske?

“I 2019 skal vi netop tage det hårde arbejde med. Det er en vækstdynamo for byen – og det er den altoverskyggende overskrift for det kommende år”, lyder det fra Søren Larsen.

“Så har vi også gang i en analyse af arbejdsmarkedsafdelingen. Indtil nu har vi kun kradset i overfladen – og nu skal vi længere ned. Vi er i gang med at redefinere organisationen og ledelsesstrukturen. Vi har ikke noget ønske om at lave brandslukning, vi skal tænke på helheden og gøre arbejdet ordentligt for fremtidens skyld”, lyder det videre fra Socialdemokratiet gruppeformand.

“Vi skal også kigge på folkeskolen. Der er bred enighed om, at folkeskolen skal løftes. Med temperaturmålingen danner vi et grundigt datagrundlag, fremfor at handle ud fra enkelte henvendelser. Vi får et stort overblik over hvordan det står til, og det giver bare bedre beslutninger. Måske gør det processen længere, men så slipper vi forhåbentlig for at skulle lave det om”, siger Søren Larsen med et grin.

https://pro-print.dk/