I aften spærres Snoghøj Landevej i den nordgående retning (dvs. ind mod byen) på strækningen fra Snaremosevej til Røde Banke.

Afspærringen finder sted kl. 19.30-24 og er nødvendig, da den gamle hvide afmærkning skal fræses af de to kørebaner, inden der kan lægges en ny afmærkning.

Der vil være omkørsel via Gl. Landevej og Røde Banke.

Bemærk: Det vil stadig være muligt at krydse Snoghøj Landevej ved Kystvejen/Erritsø Bygade, ligesom det fra Kystvejen og Erritsø Bygade vil være muligt for både bilister og cyklister at køre mod syd ad Snoghøj Landevej.