I løbet af 2021 skal alle husstande i landets kommuner sortere deres affald i 10 fraktioner. I Kolding Kommune betyder det flere sorteringsmuligheder allerede til sommer.

Regeringen vedtog i 2020 en klimaplan for en grøn affaldssektor. Klimaplanen betyder blandt andet, at alle kommuner i løbet af 2021 skal husstandsindsamle 10 forskellige slags affald: Mad- og restaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler. Indsamling af tekstiler skal først ske i 2022. Målet med en øget og strømlinet affaldssortering er, at mere affald skal sendes til genanvendelse og mindre til forbrænding.

“Jeg ser frem til, at vi kan skrue endnu mere op for genanvendelsen, og samtidig glæder jeg mig over ambitionen om at gøre det nemt for borgerne at affaldssortere. Det er helt i tråd med Kolding Kommunes cirkulære tankegang, hvor vi har fokus på bæredygtig udvikling,” siger Jakob Ville, der er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune.

Onsdag 13. januar godkendte Teknik- og Klimaudvalget principperne for, hvordan de 10 affaldstyper skal indsamles.

Tilpasning af nuværende affaldsordninger
I Kolding Kommune indsamles de fleste affaldstyper allerede tæt på borgerne. Alle borgere sorterer deres mad- og restaffald. I miljøstationer er det muligt af aflevere glas, metal, papir og hård plast og med storskraldsordningen er det muligt at bestille afhentning af blandt andet pap og tekstiler.

“Man kan sige, at vi med indsamling af 8 ud af 10 affaldstyper er godt på vej i Kolding Kommune. Vi mangle indsamlingsordninger for mad- og drikkekartoner og farligt affald,” lyder det fra Jakob Ville.

Derfor er det besluttet, at eksisterende affaldsordninger i første omgang tilpasses, så der kan sættes flueben ved alle 10 typer af affald. Storskraldsordningen udvides, så borgere kan få hentet sække med mad- og drikkekartoner, plast, papir, glas, metal, tekstiler og bundtet pap 12 gange om året i stedet for de nuværende 6 afhentninger. Derudover vil alle husstande få en kasse til farligt affald som spraydåser, batterier, småt elektronik m.m.Regeringen har givet kommunerne en frisk tidsfrist for at sætte store ændringer i landets affaldsordninger i søen. Derfor har vi lavet en midlertidig tilpasning, der tager afsæt i de ordninger, som vi har i dag. Den største forskel bliver, at mælke- og juicekartoner ikke længere skal fylde i restaffaldet, men i stedet sendes til genanvendelse. Og så skal vi afhente borgernes farlige affald hjemme hos dem selv, hvor de i dag skal aflevere det på en af kommunens genbrugspladser,” forklarer Jakob Ville, som fortsætter:


“Sideløbende med tilpasningerne udvikler vi på en langsigtet ordning. Vi skal have lavet en ny affaldsplan, have nye aftaler på plads i forhold til indsamling og håndtering af affald, indkøb af nye affaldsbeholdere osv. Det er en stor opgave, som vi gerne vil have mulighed for at involvere borgerne i, så deres input kan indarbejdes

Det forventes, at indsamling af mad- og drikkekartoner og farligt affald påbegyndes medio 2021. I løbet af 2023 forventes det, at en langsigtet affaldsordning er på plads.

Fakta om indsamling af 10 affaldstyper
· I juni 2020 blev der indgået en politisk klimaaftale for hele affaldsområdet på tværs af Folketinget, som skal reducere Danmarks CO2-udledning ved at stille støre krav til affaldsindsamling og håndtering.
· Klimaplanen stiller blandt andet krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.
· I Kolding Kommune indsamles i dag de fleste af affaldstyperne. Dog mangler indsamling af mad- og drikkekartoner og farligt affald.
· Det forventes, at borgere i Kolding Kommune medio 2021 kan begynde frasortering af mad- og drikkekartoner samt farligt affald.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer