En gylletank på 1500 kubikmeter kollapsede mandag aften på Knudsbølvej 36 ved Jordrup. Det resulterede i at ca. 800 kubikmeter gylle flød ud og via dræn var på vej mod et nærtliggende vandløb.

Ejendommens ejer, Niels Blem Sørensen kender sin ejendom ganske godt og var hurtig til at handle. Efter han havde ringet 112 fyldte han straks en drænbrønd op med sand og kørte efterfølgende gravemaskinen til starten af Sønderholt Bæk og etablerede en dæmning, der hindrede gyllen i at løbe til Åkær Å, som udgør starten af Kolding Å-systemet. Samtidig satte han slamsugere til at pumpe gylle op fra en drænbrønd. Lise Arp og Betina Cramer fra Landbrugsafdelingen i Kolding Kommune er imponeret over den snarrådighed, som landmanden har udvist. De siger samstemmende: ”Vi har ikke kenskab til, at der tidligere er kollapset en gyllebeholder på den måde og sket så stort et udslip af gylle i Kolding Kommune på én gang, og Niels Blem Sørensen har uden tvivl afværget, en omfattende forurening i et af vores allerfineste vandløbssystemer i Kolding Kommune”. Såfremt gyllen var kommet i vandløbet, kunne rigtig mange fisk og smådyr i vandløbet været blevet slået ihjel, fortæller de to landbrugsmedarbejdere.

Ved kollapset væltede gyllebeholderens vægge ud til siden hele vejen rundt – som et korthus, der falder sammen. Landmand Niels Blem Sørensen fortæller, at kollapset gav rystelser på hele ejendommen og han er stadig meget chorkeret over det kunne ske, for som han siger: ”Gylletanken er godkendt til opbevaring af gylle, og i august 2013 blev der udført lovpligtig kontrol på tanken. Kontrollen viste, at tanken skulle forstærkes med et nyt kabel, så derfor blev der 7 dage efter kontrollen monteret et nyt”.

Også i det efterfølgende oprydningsarbejde har landmanden vist stor ihærdighed. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Kolding Brandvæsen samt med hjælp fra nabolandmænd og Gamst Maskinstation er der opsamlet gylle i mere end 2 døgn, og der bliver stadig afgravet overfladejord, som er mættet med gylle. Samtidig er en nærliggende mergelgrav, hvor til der også er flydt store mængder gylle, blevet tømt og renset for slam.

Der vil løbende blive taget prøver fra drænbrønden, for at afklare, hvornår drænvandet er rent nok til, at det igen kan ledes til Sønderholt Bæk.