Regeringen har offentliggjort første skud i en række reformudspil, der skal øge vækst og beskæftigelse i Danmark.

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, synes der bestemt er gode elementer i udspillet, men ser frem til, at de kommende reformer leverer mere.

– Det er positivt, at regeringen nu er kommet i gang med reformdagsordenen. Men denne del 1 leverer ikke nok arbejdsstyrke i en tid, hvor mange virksomheder kæmper en desperat kamp for at finde nye medarbejdere. Med godt 10.000 flere sæt hænder opvejer regeringen kun lige det, den allerede har tabt i arbejdsstyrke fra fx Arne-pensionen. Så jeg forventer meget, at dette kun er første skud i bøssen, og regeringen meget snart følger op med flere arbejdsudbuds-reformer. Lavere dimittenddagpenge og at fjerne modregningen for pensionister er gode forslag, der skaffer flere hænder, så det skal vi have meget mere af, siger han.

Jakob Brandt er også bekymret for, at selvstændige, der udbetaler løn til sig selv via aktieudbytte fra virksomheden, nu kan se frem til at blive hårdere beskattet, hvis aktieskatten sættes op fra 42 til 45 pct., som regeringen foreslår.

– Det er reelt en skattestigning for mindre virksomhedsejere, hvor en del af deres løn kommer fra udbetaling af aktieudbytte. Desuden vil det blive sværere at tiltrække investeringer, fordi det eventuelle udbytte nu vil blive hårdere beskattet. Det forslag er tosset og helt i den forkerte retning, hvis man ønsker at give erhvervslivet gode vækstbetingelser, siger Jakob Brandt.

Regeringen annoncerer også den ambition, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark og vil lette de administrative byrder for 3 mia. kr. Det glæder Jakob Brandt.

– De mindre virksomheder bruger afsindigt meget tid på tunge administrative indberetninger til det offentlige. Regeringens mål om, at de skal lettes ved hjælp af investeringer i digitale løsninger, bakker jeg helt op om. Dog vil jeg minde om, at mindre virksomheder har brug for hjælp og støtte på det digitale område, for de er gode til at drive forretning og knap så gode til digitalisering, siger han.

Endeligt er han bekymret for, om de 3 mia. kr., som regeringen vil beskære erhvervsstøtten med, bliver brugt rigtigt.

– Det er glædeligt, at regeringen vil se på hele junglen af forskellige erhvervsfremmeordninger. Men når den fx vil give en mia. kr. til forskning og udvikling, som reelt kun vil komme de store virksomheder til gode, så er det afgørende for vores støtte til arbejdet, at de penge ikke findes blandt de støtteordninger, som de små og mellemstore har god gavn af, siger Jakob Brandt.