Digitaliseringsrådet har fremlagt deres længe ventede anbefalinger for finansministeren og erhvervsministeren. Der er flere gode ting i anbefalingerne, blandt andet at det skal være lettere for virksomhederne at indrapportere data til myndighederne. Men det er ærgerligt, at puljen til SMV:Digital ikke bliver øget yderligere, for den er afgørende for, om SMV’erne bliver mere digitale, mener SMVdanmark.

 rapporten Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland præsenterer Digitaliseringsrådet de anbefalinger, der skal sikre Danmark sin plads som et digitalt foregangsland i fremtiden. De indeholder blandt andet initiativer, som skal mindske virksomhedernes brug af tid og ressourcer på fakturahåndtering, bogføring og indberetning. Samtidig foreslås det, at der afsættes 300 mio. kr. i 2022-2025 til den allerede eksisterende ordning SMV:Digital, som har været meget efterspurgt.

”Der er tale om et godt og omfattende stykke arbejde, som vi gladeligt kvitterer for. Det er meget kærkomment, at regeringen har fokus på digitalisering og har sat dette arbejde i gang. Der ligger en enorm gevinst i at digitalisere især de mindre virksomheder, som halter efter de store. Danske virksomheder har gennem mange år ligget i spidsen, når det kommer til digitalisering, og det skal de blive ved med,” siger Lasse Lundqvist, konsulent med speciale i digitalisering blandt SMV’erne.

Han fremhæver især forslagene til at gøre det lettere og billigere at indberette til myndighederne.

”Mindre virksomheder skal bruge deres tid på det, de brænder for og er gode til. De skal ikke belemres med tunge, administrative procedurer,” siger han.

Men han ærgrer sig over, at puljen til SMV:Digital ikke øges.

”Digitaliseringsrådet forventer, at denne indsats vil kunne hjælpe ca. 2.800 virksomheder, hvilket er en dråbe i havet sammenlignet med antallet af SMV’er, der ønsker at øge deres digitaliseringsgrad. Hvis vi skal bibeholde vores position som foregangsland, er det vigtigt, at vi får mange flere virksomheder med på bølgen,” siger Lasse Lundqvist.

Han efterlyser også flere initiativer, der kunne øge rådgivningen af SMV’er.

”SMV’erne vil utroligt gerne digitaliseres. Faktisk viser et nyt studie fra CBS, at den mest udbredte investering blandt SMV’erne er digitalisering. Desværre er der stadig relativt mange virksomheder, som ikke aner, hvor de finder rådgivning inden for digitalisering. I en ny rundspørge fra SMVdanmark svarer hver tredje virksomhed, at de ikke ved, hvor de finder den relevante rådgivning. Derfor havde vi i SMVdanmark håbet på, at anbefalingerne fra digitaliseringsrådet havde haft mere fokus på at udbrede viden og rådgivning om digitalisering til markant flere SMV’er,” siger Lasse Lundqvist.