De er både glade og stolte i Middelfart Kommunes tekniske forvaltning. Torsdag aften modtog kommunens tekniske direktør og klimachef nemlig Kommunalteknisk Chefforenings Innovati-onspris 2016. Det skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er super fedt. Og vi er rigtig, rigtig glade for den her pris. Populært sagt svarer det jo nærmest til at vinde DM i Smart City, siger klimachef Morten Westergaard, der har været projektleder på Smart Energi i Hjemmet.

Innovationsprisen uddeles i år for sjette gang, og det sker på KTCs årsmøde. Her er det medlemmerne – de tekniske chefer, der bestemmer, hvem der vinder. Og prisen for “gennemførte projekter” gik altså til Middelfart Kommune for Smart Energi i Hjemmet.

– Kort fortalt er det jo et af Danmarks største teknologiprojekter med intelligent styring. Vi har samlet mere end én milliard data, som nu kan bruges til arbejdet med fremtidens energiløsninger. På den helt korte bane gav SEIH en gennemsnitlig varmebesparelse på syv procent. Det er meget, når man tænker på, at opvarmning af bygninger repræsenterer 40 procent af energiforbruget i Danmark. På den længere bane kan projektet blandt andet få betydning for, hvordan vi energimærker vores huse. Fordi vi nu har data, der viser, hvordan forskellige bygningsmaterialer lykkes med at holde på varmen, forklarer Morten Westergaard.

Konkret, jordnært og med muligheder for fremtiden

At det er Middelfart-projektet, der får prisen i år, handler efter formand for KTC Søren Gais Kjeldsens vurdering om, at det på én gang er konkret, jordnært og har skabt resultater her og nu, og samtidig samler viden, der kan bruges i fremtidens løsninger:

– Smart Energi i Hjemmet er direkte borgerrelateret. Det er et projekt, der viser, at man kan omsætte data til noget håndgribeligt. Det er et fantastisk flot projekt. Og så kan det kopieres og videreføres i alle mulige sammenhænge. Vi taler meget om, at vi skal stille data til rådighed for forskere og andre. For vi kan se, at det er en barriere for fremtidig udvikling, når de ikke er tilgængelige. Det er de i det her projekt, siger Søren Gais Kjeldsen og fortsætter:

– Formålet med, at KTC uddeler den her pris er jo netop at sætte fokus på innovation, som andre kan have gavn af. Så vi kan lære af hinanden. Og så er det en særlig pris, fordi det er kollegerne, der har stemt. Og det er deres anerkendelse, man får, understreger Søren Gais Kjeldsen.
Den anerkendelse betyder rigtig meget, medgiver teknisk direktør i Middelfart Kom-mune, Thorbjørn Sørensen.
– Jeg synes, det er rigtig fint, at vi som en mindre kommune kan være med i gamet med udvikling af smart city løsninger. For ellers er det primært de store byer og store kommuner, der sætter dagsordenen. KTCs innovationspris viser noget tyngde og er med til at sikre, at vi i Middelfart bliver ved med at være kendte for at lave gode klimaprojekter og får dem gennemført. Det gør det lettere at finde både samarbejdspartnere og finansiering til nye klimaprojekter, siger Thorbjørn Sørensen.

En del af Klimalaboratoriet i Middelfart Kommune
Nye projekter er der nemlig allerede mange af i Middelfart Kommune. SEIH er en del af Klimalaboratoriet, hvor en række projekter, der alle handler om forebyggelse, klimatilpasning og læring, er samlet. I Klimalaboratoriet er grundideen at udvikle og vise energiløsninger i skala 1:1.

Mens projekt Smart Energi i Hjemmet nu er gennemført og beskrevet i en forskerrapport, er andre projekter i fuld gang med at blive realiseret. F.eks. KlimaByen, der er et 450.000 kvm stort område i Middelfart Kommunes vestlige bydel. Her er Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania ved at udvikle en smukkere, sjovere og klimarobust bydel, hvor regnvand håndteres på overfladen som supplement til rør i jorden.

På onsdag klipper borgmester Steen Dahlstrøm snoren ved indvielsen af et af KlimaByens del-projekter, Vandvejen. Ud over at KlimaByen og Smart Energi i Hjemmet begge er en del af Klimalaboratoriet, så er de også forbundet på en anden front. Nemlig den, der handler om at fagligt dygtige, kreative og modige medarbejdere er vigtige i udviklingen af fremtidens kommune.

– Jeg synes simpelthen, det er en fornøjelse, at vi henter KTCs innovationspris igen i år. Når jeg på byrådets vegne klipper snoren på Vandvejen i KlimaByen, og når et projekt som Smart Energi i Hjemmet får den her opmærksomhed, så ved jeg, at det i høj grad skyldes ansatte, som brænder for deres arbejde og gør en stor indsats. Det sætter vi pris på i byrådet. Og vi bliver selvfølgelig både glade og stolte, når KTCs medlemmer på den her måde giver dem et stort skulderklap, siger Steen Dahlstrøm.

Smart Energi i Hjemmet er blevet til i et samarbejde mellem 200 private boligejere, Middelfart Kommune, Bolius Realdania, Passiv Systems og Statens Byggeforskningsinstitut. Læs mere om projektet og find forskerrapporten på seih.dk

 

KTCs innovationspris blev i år uddelt i to kategorier: “Laboratorium” og “Realiseret projekt”. Prisen i kategorien “Laboratorium”gik til Smart Village Svebølle – Smart Society-løsninger på landet, Kalundborg Kommune.