Efter at historien om dumping af forurenet slam fra Kolding havn er endt i medierne, har næsten 3000 mennesker samlet sig i en Facebook gruppe rettet mod projektet. Nu politianmelder nogle af medlemmerne Kolding Kommune.

I forbindelse med tilladelsen til at dumpe slam ved Trelde i Fredericia Kommune har Kolding Kommune fået udarbejdet en række tekniske rapporter. Men undervejs har de skiftet konsulentvirksomhed fra Cowi til Rambøll. Det har fået Facebook-gruppens medlemmer til at undre sig. Efter at medlemmer fra gruppen har søgt om aktindsigt hos kommunen, mener de at der er for mange giftstoffer i det slam, man ønsker at flytte til Trelde ved Fredericia.

Det stort anlagte projekt “Marina City” skal ifølge Kolding Kommune være den største marina udenfor hovedstadsområdet med plads til over 1000 både. Men projektet rejser spørgsmål om forureningen ved Kolding Havn, og i den forbindelse er der lavet en række tekniske undersøgelser. Det er disse undersøgelser der nu er blevet genstand for et kritisk blik.

“For felterne 2 samt 4-13 er der værdier for tungmetaller i analysedokumentation fra AnalyTech Miljølaboratorium A/S for prøver foretaget af Cowi A/S alene for dybden 0-0,3 meter. For felterne 1 samt 3 er der værdier for tungmetaller i analysedokumentation fra AnalyTech Miljølaboratorium A/S for prøver foretaget af Cowi A/S alene for dybderne 0-0,3 meter samt 0,5 meter. For dybder over 0,5 meter findes analysedokumentationen fra AnalyTech Miljølaboratorium A/S for prøver foretaget af Cowi A/S i Bilag 5 til klapansøgning 2. Disse prøver indeholder ingen data for tungmetaller”, skriver et medlem i en mail.

I samme mail kritiseres det at prøverne fra Rambøll angiveligt ikke indeholder nogen analysedokumentation, samt at de udelukkende er foretaget i et enkelt felt ved havnen.

“Trods Marina Citys skepsis overfor Cowi’s målinger bør de betragtes som potentielt valide, da der intet sted i hverken Miljørapport eller bilagsmaterialet er betragtning på indsqulingsområdets effekter på tilgang i koncentrationer. Indspulingsområdet befinder sig på halvøen mellem åen og erhvervshavnens bassin og er idag holdt på plads af en spuns af ukendt tilstand med et betænkeligt faldefærdigt udseende. Dette kunne være en faktor i de abnormale målinger for felt 3 i Cowi’s resultater. Den stigende TBT-koncentration i felt 11-12-13 gør ligeledes det dokumenterede datasæt fra Cowi plausibelt, da koncentrationen af TBT øges jo tættere målingerne kommer på sejlrenden til erhvervshavnen”, fortsætter man.

Bag gruppen af kritikere står fredericianere, der bruger naturområderne dagligt, og som er forargede over processen omkring Marina City og dumping af slam i Lillebælt. En af dem er Henrik Eriksen, der også har startet en underskriftindsamling:

“Jeg finder det fuldstændig vanvittigt at dumpe 360.000 m3 sediment fra Kolding Havn, specielt når det er så forurenet som den udarbejdede miljørapport viser. Selvom der i miljørapporten blot er tale om et vægtet gennemsnit, der er vist i bilag 16.2, så finder man hurtigt ud af at det er langt værre end det den tabel viser”, uddyber Eriksen.

Han mener at der er et alvorligt problem, hvis Miljøstyrelsen udelukkende godkender planen ud fra tabel 16.2, da en rapport fra Rambøll også viser at forureningen er langt værre end det gennemsnit man prøver at få godkendt klapningen på baggrund af.

“Det gør det ikke bedre at Cowi, der lavede de første analyser, og som også viste kraftig forurening, blev fjernet som rådgiver på projektet. Det stiller en lang række spørgsmål til oprigtigheden af tallene. Det har så vist sig via en gennemgang af de forskellige bilag, at tallene er en blandet landhandel, hvor andre rapporter inddrages. Det er simpelthen forkasteligt”, siger Henrik Eriksen.

Efter at TV Syd havde lavet et indslag om sagen sendte han også en mail til Koldings borgmester, Jørn Pedersen, fordi han var rystet over borgmesterens udtalelser om dobbeltmoral:

“Hans udtalelse kom på baggrund af det igangværende Baltic Pipe projekt, hvor han anklagede Fredericia Kommune og dets borgere for dobbeltmoral, fordi vi ikke protesterede over dengang, men som jeg skrev til ham, så kræver det at man kan indgive et høringssvar for at blive hørt, hvilket man ikke havde, og der er faktisk stor utilfredshed med projektet i Fredericia”. 

Facebook gruppen har nået over 3000 medlemmer, og byrådet i Fredericia har også været meget utilfredse med Kolding Kommunes planer. Samlet set er der i Fredericia mange utilfredse borgere, og flere af dem har henvendt sig til redaktionen omkring sagen. Eriksen og folkene bag Facebook gruppen har nu taget kritikken et skridt videre med politianmeldelsen af Kolding Kommune. Intet tyder på at kritikken forstummer, specielt efter at medlemmerne har været hos politiet og forklaret sig om sagen.

“Sådan helt generelt, så opstår der hele tiden nye spørgsmål i denne sag og jeg er ikke den eneste der har det sådan her. Heldigvis er der mange der kæmper en brav kamp for at råbe politikerne op på Christiansborg og de er i øvrigt alle sammen blevet orienteret om sagen, hvis blot at de åbner deres mail”, udtaler Henrik Eriksen.

Facebook gruppen “Stop forureningen af Lillebælt – Luk klappladserne nu” vil kæmpe videre for at få lukket klappladserne helt. De håber på at miljøministeren træder til og udsteder et forbud mod klapning indtil forholdene er blevet undersøgt til bunds.

“De danske farvande kan ikke klare mere forurening. Det blev allerede påpeget af Funder-Schmidt rapporten, der kom frem i 1974, men blev skrinlagt af politikerne, da den nok var for belastende. Desuden så har vi i Danmark tilsluttet os en hel masse konventioner bl.a. Helcom og London konventionerne, men dem lever vi, som den eneste land, ikke op til. Det er alligevel imponerende! Hvis vi vil være miljørigtige, miljøbevidste og være en grøn nation, så er det altså ikke kun vindmøller der skal bygges, men vi skal til at vågne op og være vores ansvar bevidst”, slutter Henrik Eriksen.

Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kolding Kommunes projektleder, men denne er på ferie til udgangen af juli måned. Vi bringer historien da oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige, udover den konkrete politianmeldelse, vi har set dokumentation på.

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Brian Magnussen
Brian Magnussen
3 måneder siden

Dansk farvand er også EU vand. EU må træde ind og være politiet i denne sag.