Byrådsmedlem Karsten Byrgesen fra Fredericia Kommune har sendt et brev til den socialedemokratiske Miljøminister, Lea Wermilin for at få hende til at sætte spot på den aktuelle sag fra Fredericia, hvor Kolding ønsker at “klappe” slam ud for Trelde Næs.

“Jeg ønsker at lukke lys ind i det miljømæssige mørke. Hvis dette projekt skal have effekt, så må man gå til den myndighed, der har den lovgivende og udøvende magt, hvilket er Folketinget repræsenteret ved Ministeren. Jeg håber på, at Ministeren er enig i mine spørgsmål, men jeg forventer måske et politisk svar, der kan være svært at omsætte til praksis, men så går kampen videre derfra, “siger Karsten Byrgesen.

Læs brevet her

Kære miljøminister Lea Wermelin

Jeg og mange borgere og organisationer i Fredericia har behov for, at få et bedre kendskab til og forståelse for dit ministeriums holdning til beslutninger vedr. at bruge havet som losseplads i bl.a. relation til FN`s klimamål 14 :LIVET I HAVET”. Mine spørgsmål har relation til en konkret sag, hvor der i Lillebælt planlægges dumpning af 600.000 kubikmeter slam, sand og sten fra byudvikling og rørføring. Jeg vil derfor bede ministeren svare på flg. spørgsmål:

  • Er ministeren bekendt med, at dyre og plantelivet i Lillebælt forløbet – af ikke kendte årsager – er udfordret og, at bundfisk som f.eks fladfisk og torskefisk i realiteten ikke mere lever i bæltet?
  • Er ministeren enig i, at dumpning af 600.000 kubikmeter slam, organisk materiale, sand og sten i havet ved Trelde næs er skadeligt for havmiljøet?
  • Er ministeren enig i, at byudvikling bør ske indenfor rammerne af og forståelsen for bæredygtig udvikling?
  • Er ministeren enig i, at beskyttelse af havmiljøet går forud for økonomisk vinding (læs: hvis dumpning i havet er mere profitabelt end anerkendte bæredygtige løsninger på land)?
  • Er ministeren enig i, at principperne i Cirkulær Økonomi også gælder i relation til dumpning af bygge- og konstruktionsaffald i havet, i relation til nyttiggørelse, hvor den enes affald bliver den andens ressource?
  • Er ministeren enig i, at havet ikke skal betragtes som en losseplads?
  • Er ministeren enig i, at dumping af affald som ovenfor beskrevet er en krænkelse af FN´s klimamål nr. 14 ”LIVET I HAVET”.

Venlig hilsen

KARSTEN BYRGESEN

Læs også

Leave a Reply