Den 15. oktober søgte AVISEN aktindsigt i Fredericia Kommunes brug af et eksternt kommunikationsfirma til skandalesagerne i Fredericia Kommune. Normalt skal man have akterne senest inden 7 dage, og med begrundelse, maksimalt senest inden 3 uger. Men akterne kom aldrig frem. Forvaltningen begrundede det med travlhed – på grund af valget.

Flere byrådspolitikere er forbløffede over at blive præsenteret for et omfangsrigt materiale, der viser hvorledes toppolitikere i Fredericia Kommune har fået skrevet taler, manuskripter og handleplaner, når de skulle udtale sig om de mange skandalesager, kommunen har været plaget af.

Men disse informationer kunne offentligheden have haft kendskab til inden kommunalvalget den 16. november 2021, hvis ikke forvaltningen havde tilbageholdt oplysningerne til den 2. december 2021.

I perioden fra den 15. oktober 2021 og frem til slutningen af november 2021 har AVISEN gentagne gange rykket for sagsakterne. Forklaringen har hver gang været den samme, nemlig “travlhed på grund af valget”.

Borgmester Steen Wrist forklarer til eftermiddag, at han ikke kendte noget til den specifikke aktindsigt fra AVISEN, før den 24. november 2021.

– Jeg ved først at der ligger en konkret aktindsigt i mail-kommunikation den 24. november, og samme dag beder jeg forvaltningen om at kigge min maill igennem, siger Steen Wrist.

Han er samtidig ikke klar over, hvad årsagen er til, at man ikke har kunnet færdiggøre anmodningen om aktsigt, sådan som reglerne siger.

Internt i Fredericia Kommune blev der gentagne gange rykket for akter hos de ledende medarbejdere, men de fremkom langt efter tidsfristens udløb.

Den 10. november 2021 skrev Fredericia Kommune, at man kunne forvente svar den 17. november 2021:

Dagen efter kommunalvalget.

“Fredericia Kommune må desværre meddele dig, at grundet den ekstraordinære travlhed i kommunens afdelinger op til valget, materialets beskaffenhed og besværet med indhentningen af materialet må Fredericia Kommune desværre udsætte besvarelsen af din anmodning om aktindsigt”.

Man begrundede således den manglende aktindsigt med kommunalvalget i sig selv.

Den 17. november skrev man så:

“Jeg beklager meget, men grundet den store travlhed i forbindelse med valget, og det store arbejde valget har lagt på kommunens afdelinger, har Fredericia Kommune ikke været i stand til fyldestgørende at behandle din anmodning.

Jeg beklager meget de gener det må medføre, men vi må desværre udsætte behandlingen af din anmodning til mandag d. 22.11.2021, hvor du vil høre nærmere”.

Denne artikel opdateres.

2 KOMMENTARER

  1. Politikerne har brugt et tocifret mill beløb af skatteborgernes penge for at få lagt låg på alle skandalerne ved at lade et advokatfirma firma undersøge sagerne, men hvor embedsmandsværket tydeligt har styret sagernes gang, så det blev til en oprejsning for politikerne, men ikke for borgerne, så skandalerne vil fortsætte med uformindsket kraft, for nu skal der jo spares, men ikke på Borgmesterens taler til borgerne, for ikke engang den er han i stand til selv at skrive, for han skulle jo nødig snuble i deres spind, nepotisme kammerateri m.m.. Kommer Fredericia nogensinde på ret køl igen?

Kommentarsporet er lukket