Nye regler træder i kraft fra 1. januar 2018. Alle, der fører en vandscooter, skal have bestået både teoretisk og praktisk prøve.
Regeringen er i færd med at stramme op på sikkerheden for dem, der færdes til søs. Som led i det arbejde indfører Søfartsstyrelsen nu krav om, at førere af vandscootere og lignende fartøjer skal have et særligt vandscooterbevis.

Alle, der vil føre vandscooter i det nye år, skal have bestået både en teoretisk og en praktisk prøve. På den måde får man sit vandscooterbevis. Der er dog den undtagelse, at personer, som allerede har et fritidssejlerbevis, kan nøjes med at aflægge den praktiske prøve i sejlads med vandscooter.

Hvis man allerede har et gyldigt fritidssejlerbevis, der giver ret til at føre vandscooter, vil man fortsat kunne føre vandscooter. Man skal blot inden for 2 år gennemføre den praktiske prøve i sejlads med vandscooter. Og dermed erhverve sig vandscooterbeviset for fortsat at kunne føre vandscooter.

Kontorchef Rasmus Høy Thomsen, Søfartsstyrelsen:
”Vandscootere er særlige fartøjer pga. den høje fart og de unikke manøvregenskaber. De nye regler betyder, at fritidssejlerne har de fornødne kompetencer til at sejle vandscooter sikkert og vise hensyn til omgivelserne.”

Prøverne forventes udbudt fra begyndelsen af det nye år, inden sejlersæsonen starter.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle førere af vandscootere og lignende fartøjer skal kunne fremvise et gyldigt vandscooterbevis. Overtræder man de nye regler, kan man blive straffet med bøde.

Fakta

  • Vandscooterbeviset træder i kraft 1. januar 2018.
  • For at kunne erhverve beviset skal man være fyldt 16 år.
  • Teoretisk prøve skal indeholde viden om:
  • Ansvarsfordeling om bord
  • Vigepligt
  • Lokale sejladsbestemmelser
  • Adfærd og sikkerhed på og omkring fartøjet

Praktisk prøve skal indeholde:

 • Klargøring til sejlads
 • At gå fra og lægge til land
 • Anvendelse af sikkerhedsudstyr
 • Anvendelse af sejladsbestemmelser
 • Forholdsregler ved overbordfald
 • Sejlads ved forskellige hastigheder
 • Undvigemanøvre og nødstop

Sikker adfærd og løbende vurdering af risiciI Søfartsstyrelsen arbejder de for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. For dem går sikkerhed og vækst hånd i hånd, fordi væksten i Det Blå Danmark skal bygge på kvalitetsskibsfart.