Da Tide Bus og U-Move henvendte sig på deres lokale Jobcenter med et ønske om at rekruttere et større antal chauffører, blev det startskuddet til et nyt og velfungerende samarbejde mellem virksomhederne og hele syv kommuner.

De benyttede sig nemlig af, at jobcentrene i Fredericia, Vejen, Haderslev, Middelfart, Billund, Kolding og Vejle kommuner har indgået det formelle samarbejde ”Job7.dk”, hvor de i fællesskab kan tilbyde virksomheder arbejdskraft og målrettet uddannelse.

Busselskabernes henvendelse resulterede derfor i, at de sammen med jobcentrene fik oprettet et skræddersyet uddannelsesforløb, som passede lige præcis til deres behov for arbejdskraft.  Ledige fra 5 af de 7 kommuner deltog efterfølgende i forløbet, som både foregik ude i virksomhederne og på skolebænken. Og det har været en god oplevelse for de to busselskaber, som har hjemme i hhv. Kolding og Vejle.

Vi er fuldt ud tilfredse med busprojektet i samarbejde med Jobcenter Vejle og AMU Syd. Der har været god ro og tryghed i oplæringen med bl.a. praktikforløb, som gør, at vi har fået nogle gode chauffører ud af det”, fortæller driftscontroller Søren S. Petersen fra U-move og tilføjer: “Sagt på godt jysk – Det er sgu ikk’ så ring’ endda”.

Samarbejdet fungerer efter hensigten
Af de 19 ledige som startede på uddannelsen har 18 i dag fast arbejde, og det viser, at samarbejdet mellem virksomheder, ledige og kommuner fungerer efter hensigten, forklarer Christoffer Melson, som er formand for Vejle Kommunes arbejdsmarkedsudvalg.

Det er rigtig godt at se, at vores tværkommunale initiativ virker, og at det helt konkret medfører arbejdskraft til virksomheder og job til ledige” fortæller han. Han peger samtidig på, at det er afgørende for denne type af uddannelsesforløb, at virksomhederne også selv er indstillet på, at være en aktiv medspiller i processen. ”Det er helt centralt, at virksomhederne selv vil engagere sig i opgaven med at uddanne de ledige, og der har vi kun rosende ord til overs for de to busselskaber”, uddyber han, og opfordrer interesserede virksomheder til at kontakte deres lokale jobcenter i en af de syv kommuner. 

Et nyt hold med ledige fra alle 7 kommuner starter uddannelsesforløbet i begyndelsen af september, og når de er færdige efter et par måneder, starter endnu et hold op. Det ligger allerede fast nu, eftersom selskaberne har indgået en aftale med jobcentrene om at uddanne et nyt hold chauffører hvert halve år. Aftalen løber indtil videre til 2018.

Fakta
Job7.dk blev tidligere kaldt for 7-kommunesamarbejdet, og det er et formaliseret samarbejde mellem jobcentrene i Fredericia, Vejen, Haderslev, Middelfart, Billund, Kolding og Vejle kommuner. De samarbejder om opkvalificering af ledige på tværs af kommunegrænser, og har oprettet en fælles rekrutteringsservice.

Tidligere har de syv kommuner bl.a. opnået gode resultater med et fælles uddannelsesforløb for CNC-operatører.