Vej og Park vurderer, at det er vigtigt at skråningen drænes, aflastes og reetableres. Men de stigende regnmængder, og seneste eksempler med jordskred på blandt andet Volden, vurderes det nødvendigt at sikre skråningen og stien mod yderligere skred. Den midlertidige situation på stien, giver uhensigtsmæssige udgifter til midlertidig skiltning og midlertidig vedligehold, ligesom stien og området omkring denne ikke fremstår indbydende.

Den tidligere vej fra Fælledvej ved Indre Ringvej ned til stranden blev efter beslutning på Byrådets møde den 5. marts 2018 nedklassificeret til offentlig sti.

På Miljø og Teknikudvalgets møde den 13. juni 2018 beskrev Teknik og Miljø de resterende arbejder, som er nødvendige at udføre, for at sikre sti og skråning. Dette arbejdes udføres i to etaper.

  1. Først skal skråningen vest for stien drænes. Dræningen udføres ved etablering af afvanding og supplerende brønde, herudover etableres der kantsten langs den østlige side af stien og asfalt reetableres.
  2. Efterfølgende skal skråningen på det højest beliggende areal (vest for stien) aflastes. Dette udføres ved at afgrave og bortkøre jord og retablere skråningen med et holdbart skråningsanlæg.

Udover at sikre skråningen, vil tiltagene give en mere sikker sti, som vil fremstå reetableret og mere indbydende end det er tilfældet i dag. 

Overslaget på de nødvendige arbejder beløb sig til 800.000 kr

“Jeg synes det er godt vi kommer i gang med stien. Jeg tænker på, om der kommer til at foregå sikring på østsiden? For det er der skredzonen er. Men jeg mener, at nogle af problemerne ligger længere nede af stranden. Det er vigtigt at få sikret begge sider”, lød det fra Karsten Byrgensen, der blev svaret af udvalgsformand Christian Bro:

“For fire-fem år siden blev der etableret dræn i skrænten. Jeg tænker, at vi har styr på skrænten. Det spændende nu er at få styr på skrænten ovenfor stien”.

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Hans Thomassen
Hans Thomassen
6 måneder siden

Nu er det spørgsmålet om hvad man har styr på.
Gentagne gange udtalte BRO vi skulle ikke være så nervøse for den ikke kunne holde.
For man havde jo købt og betalt en bro der kunne holde i 50 år. — den lader vi lige stå et øjeblik.

Alligevel kostede den ekstra Fredericia Kommune ca. kr. 680.000.???
Det hænger jo ikke sammen. Godt der er lang tid til valget.???