500 skoleelever fra 8. årgang bliver klogere på sundhed og trivsel, når der d. 17. og 18. september er Sundhedsdage i Sundhedshuset

Alle elever fra 8. årgang på Fredericia Kommunes folkeskoler deltager, når Sundhedshuset lægger lokaler til workshops om sundhed og trivsel. Sundhedsdagene er bygget op om fem workshops, der hver især inddrager de unge og giver dem et indblik i, hvordan forskellige ting påvirker deres liv.

De fem workshops har fokus på Tobak (Kræftens Bekæmpelse), Mental sundhed (Headspace), Alkohol og stoffer (UTURN), Seksuel sundhed (UngMod/Sundhedsplejen) og Kost (Diabetesforeningen). Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen ser det som en oplagt mulighed for at komme i snak med de unge, ligesom de kommunale tilbud bliver præsenteret og gjort synlige – de er nemlig sat i verden for at hjælpe Fredericias unge borgere.

Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

”Jeg er glad for, at der bliver lavet et arrangement for vores unge mennesker, hvor der er fokus på lige netop dem og deres liv. Det er vigtigt at sørge for – i samarbejde med forældrene – at de er oplyste om risikoen ved f.eks. rygning og stoffer” fortæller Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Der vil også være fokus på den mentale sundhed, da den har stor betydning for de unges udvikling og læring. Sundhedsdagene kommer altså rundt om mange aspekter i de unges liv. Når eleverne i 8. klasserne deltager i Sundhedsdagene sammen med klassekammeraterne, er håbet, at trivslen i klasserne får et boost, når alle har været med og sammen har hørt om de forskellige emner.

Viden og bevægelse på samme tid

Når de unge bevæger sig fra en workshop til en anden, vil der være mulighed for masser af fysisk aktivitet, da mødegangen på Sundhedshuset vil være omdannet til et lege- og bevægelsesområde.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

”Det er vigtigt for os, at vi både fylder ”teori” på de unge gennem de fem workshops, men at vi også får dem til at flytte sig rent fysisk i pauserne mellem de forskellige workshops. På den måde forsøger vi at gøre det tydeligt for de unge, hvad det er, der skal til, for at de kan leve et godt og sundt liv”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Sundhedsdagene udspringer af et øget fokus på det tobaksforebyggende arbejde, hvor man d. 17. og 18. september altså supplerer med viden om generel sundhedsfremme og forebyggelse.

Det er Fredericia Kommune, der står for arrangementet, der er det første af sin slags. Arrangementet løber over to dage, hvor i alt fire hold elever (500 elever i alt) skal igennem fem workshops. Det er planen, at Sundhedsdagene skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Sundhedsdagene er desuden en del af den vejledende læseplan for sundhed, trivsel og seksualitet. Den vejledende læseplan, som er for 0. – 9. klasse, er udarbejdet i samarbejde med Sex og Samfund og benyttes af kommunes folkeskoler.

Annonce til uge 37 + 39 https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum