I forbindelse med sundhedsugerne er Fredericia Kommunes 8. klasses skolelever inviteret i Sundhedshuset, hvor de skal igennem forskellige workshops, hvor forskellige temaer blev taget op. Mandag startede Erritsø Fællesskole, afdeling Bygaden ud.

Klokken 11:30 havde 8. klasserne fra Bygaden taget opstilling ude foran Sundhedshuset. Nogle sad og fik en bid mad, og andre fik talt med vennerne inden, at klasserne fik dagens program at vide og blev delt op i grupper.

Sebastian og Karoline foran skolekammeraterne på gangen på Sundhedshuset. (Foto: AVISEN)

Forude ventede der eleverne fire forskellige workshops, der havde fokus på mental sundhed, alkohol og stoffer, seksuel sundhed og bevægelse. Aktiviterne var fordelt til at foregå dels på Sundhedshuset, i Headspace og på Østerstrand.

Undervejs talte vi med de to elever, Karoline Marsay Dal og Sebastian Nielsen, der fortalte om, hvad de synes om at komme til temadagen i på Sundhedshuset.

– Jeg synes, at det er virkelig vigtigt, fordi det forbereder os til den virkelige verden, siger Karoline og bliver suppleret af Sebastian:

– Det stopper mange i at tænke over at gøre de forskellige ting.

På den ene workshop skulle eleverne se tre film, der omhandlede forbrug af alkohol og stoffer. (Foto: AVISEN)

Ved en af workshopsene hørte eleverne om U-Turn, hvor de så film med forskellige eksempler på, hvordan unge reagerede i situationer med alkohol og stoffer. Flere af eleverne i 8. klasserne har stiftet bekendtskab med alkohol, og nogle af dem kender til personer, der har indtaget stoffer.

Sebastian fortæller, at videoerne har gjort indtryk på ham.

– Men jeg kommer måske til at drikke lidt, siger han.

Det at indtage alkohol er ved at blive en del af livet som 8. klasses elev, når det er weekend. Det er også noget, der er oppe at vende i skolen i dagligdagen, fortæller Karoline og Sebastian.

– Vi har talt om det i dansktimer og vi har haft besøg af U-turn, og vi taler også om det i frikvarterer, siger de.

Fingeren kom flittigt i vejret fra de engagerede elever. (Foto: AVISEN)

Hvornår indtaget af eksempelvis alkohol begynder, er der delte holdninger til.

– Det afhænger meget af omgangskredsen, om man har nogle forældre der imod det eller er ligeglade, siger Karoline, der har et særligt ønske for dagen ved Sundhedshuset:

– Man skal selv tage et valg uden gruppepres, siger hun.

Sebastian fortæller, at videoer af eksempelvis unge påvirket af en del alkohol og stoffer har givet stof til eftertanke.

– Man ser hvad det gør ved dem, og den situation vil man ikke selv komme i, slutter Sebastian.

Det er tredje gang, at alle 8. klasses elever i Fredericia Kommune inviteres til sundhedsdage på Sundhedshuset. I alt skal omkring 500 elever besøge Sundhedshuset i løbet af uge 37.

Om Sundhedsugerne i Fredericia:

Sundhedsugerne afholdes for at sætte ekstra spot på de mange forskellige aktiviteter, der er med til at styrke blandt andet bevægelse, fællesskaber og livsglæde i Fredericia. I ugerne tænkes sundhed bredt, og det samme gør aktiviteterne og målgrupperne.

Både interne og eksterne aktører inviteres til at byde ind med aktiviteter eller arrangementer, som fredericianerne kan deltage i. Det gælder både i forvejen planlagte aktiviteter, som åbnes op eller arrangementer, som oprettes særligt til lejligheden.