Eleverne i 7.C. og 7.D. på Fjordbakkeskolen er klassevis blevet organiseret i en slags mikro-virksomhed og har fået forskellige ansvarsområder inden for event, pr, fundraising og projektledelse. Opgaven er klar: Hver klasse skal skabe en synligheds- og indsamlingskampagne til fordel for de anbragte børn og unge, som Børnehjælpsdagen arbejder for.

Netop nu er eleverne i fuld gang at planlægge indholdet af deres kampagne. Den bliver forankret i en konkret event eller aktivitet, som også inddrager (støtte fra) lokalsamfundet. Samtidig skal eleverne sælge muleposer med et motiv, som er tegnet af anbragte børn fra en akutinstitution. Event og salg finder sted umiddelbart efter efterårsferien (i perioden 17.10-7.11).

7.C. og 7.D.fra Fjordbakkeskolen i Fredericia er blandt i alt 25 skoleklasser, der deltager i ’Ungdomsværn’ og dyster om at lave den mest innovative kampagne. Vinderen bliver kåret i slutningen af november. ’Ungdomsværn’ er skabt af Børnehjælpsdagen og Fremtidsfabrik. Danske Bank er storsponsor og bidrager blandt andet med læringsværktøjet ’Control Your Money’, som eleverne bruger til styring af indhold og økonomi i deres kampagne.