10.230 kroner! Dette imponerende beløb har 7. kl. fra Kirstinebjergskolen indsamlet i Børnehjælpsdagens projekt ‘Ungdomsværn’, der støtter anbragte børn og unge i Danmark.

Klassen har hen over efteråret dystet mod 27 andre skoleklasser fra hele landet om at skabe den bedste PR- og fundraisingkampagne – til fordel for det velgørende formål.

Fredericia-eleverne har nået deres flotte indsamlingsresultat gennem lokale events, som de selv har planlagt. Dertil har de solgt 127 muleposer til en 50’er stykket.

Et bidrag til matematiktimen

‘Ungdomsværn’, der er støttet af Danske Bank, har været integreret i skoleundervisningen og har dermed bidraget til de traditionelle fag, for eksempel matematik.

Som et led i kampagnearbejdet har eleverne lagt budgetter, lavet regnskaber og fået praktisk erfaring med projekt- samt økonomistyring. I den forbindelse har de også arbejdet med Danske Banks onlineværktøj ’Control Your Money’.

Den klasse, der har indsamlet flest penge – i alt 30.045 kroner – er 7.C. fra Kornmod Realskole i Silkeborg. Klassen er udpeget som vinder af ‘Ungdomsværn 2015’.