I en ny undersøgelse har Red Barnet Ungdom spurgt en stor gruppe børn med læringsvanskeligheder, hvordan de tror, at læringsproblemer kan løses. Børnene peger på, at de især har brug for tætte relationer med voksne, der har tid og overskud til at hjælpe det enkelte barn. I Red Barnet Ungdoms læringscafé på Kirstinebjergskolen i Fredericia er det netop den tætte relation, som er i fokus. 

Når klokken ringer ud for sidste gang for grundskolen afgangselever, og de grønne eksamensduge er pakket væk, så forlader en gruppe unge skolen uden at have lært de faglige, personlige og sociale kompetencer, de skal bruge for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mens voksne taler om skoledagens længde, læringsmål og tests, viser en ny undersøgelse lavet af Red Barnet Ungdom, at det er relationerne og rammerne for læringen, der optager børnene. 

På Kirstinebjergskolen i Fredericia driver Red Barnet Ungdom en læringscafé, hvor organisationens unge frivillige fokuserer på at skabe trygge rammer for børnene blandt andet ved at være mange frivillige til få børn.

“Undersøgelsen viser tydeligt, at der er brug for et øget fokus på relationerne frem for alene at se på præstationerne. Red Barnet Ungdoms frivillige er eksperter i at skabe præstationsfrie og trygge læringsrum, hvor børn kan hente opbakning og gro uanset udgangspunkt. Derfor kan øget fokus på frivillighed i skolen være med til at sikre tilstrækkeligt støtte til børn med læringsvanskeligheder,” siger Astrid Engberg, konstitueret generalsekretær i Red Barnet Ungdom.

Læringscaféerne drives i samarbejde med Egmont Fonden og fungerer som en slags alternative lektiecaféer som et supplement til de etablerede undervisningstilbud. I læringscaféerne lærer børnene via lege som ordbingo, geografiquizzer og andre kreative undervisningsformer, og det er unge frivillige, som hjælper eleverne.

Fokus på det enkelte barn
Ifølge den seneste PISA-undersøgelse forlader omkring 15 procent af hver årgang folkeskolen uden at have tilegnet sig de grundlæggende kompetencer, som er en forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Særligt socialt og udsatte børn halter efter deres jævnaldrende kammerater. 

De seneste år er initiativer som nationale tests og heldagsskolen blevet indført som redskaber til at finde og støtte børn med læringsudfordringer. Men spørger man børnene selv, så viser undersøgelsen, at det det i høj grad er menneskerne i læringsrummet, der afgør, hvor stort børnenes udbytte af skolegangen er. Som en del af partnerskabet Mod på Skolelivet med Egmont Fonden driver Red Barnet Ungdom læringscaféen på Kirstinebjergskolen og 56 læringscaféer på landsplan, mens organisationen stræber efter at drive 120 læringscaféer i 2021. 

Spørger man børnene i undersøgelsen, mener de altså, at det er vigtigt, at de modtager tiltrækkeligt med hjælp og opmærksomhed fra voksne, når de skal lære. Det ønske prøver Red Barnet Ungdom at imødekomme via læringscaféerne.

“Børnene i undersøgelsen fortæller os, at de voksne, der omgiver dem i læringssituationer i og uden for skolen, er vanvittigt vigtige. Når børn skal lære, så har de brug for voksne, der har kompetencerne, tid og overskud til at hjælpe det enkelte barn, og har de ikke det, så går det ud over både motivationen og det faglige udbytte,” siger Astrid Engberg og forsætter:

“Det er naturligvis i høj grad lærerne og forældrene, der er børnenes primære læringsstøtter, men frivilligt drevne læringstilbud, som dem børnene i undersøgelsen kommer i, kan også være med til at motivere børnene og give dem tro på egne evner. “

En tidligere undersøgelse fra marts 2019 foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) af effekten af Red Barnet Ungdoms læringstilbud, viser desuden, at socialt og udsatte børns trivsel og faglige selvtillid vokser markant, hvis de i blot seks måneder kommer i en læringscafé.

Uden støtte forstærkes læringsproblemer
Børnene i undersøgelsen peger på, at læringsproblemer skabes og forstærkes, hvis der ikke er hænder nok i skolen eller kompetencer nok i hjemmet, og at børnene derfor ikke får den støtte, de har behov for.

“Udsatte børn og unge er ofte udfordret af læringsvanskeligheder, lavt selvværd og manglende motivation i skolen, som gør det svært for dem at blive uddannelsesparate. Gennem partnerskabet med Red Barnet Ungdom er vi glade for at bidrage til at styrke læringsområdet og give udsatte børn og unge et læringstilbud efter skole, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Desuden fortæller flere børn i undersøgelsen, at det sociale betyder meget. Børn lærer bedst omgivet af voksne, de kan lide, og som tror på dem. Det gælder både i og uden for skolen. Derfor kan skole, forældre og civilsamfund med fordel samarbejde om at støtte børn med læringsvanskeligheder.

Udover relationen til de voksne, så peger børnene også på, at relationen til de andre børn har stor betydning for deres læring, hvorfor skolen skal være mod mobning.

Om Red Barnet Ungdoms læringscaféer

–         Elever kan finde en læringscafé på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og læringscaféerne har typisk åbent én eftermiddag om ugen efter skoletid. Læringscaféerne har lukket i skolernes sommerferie. 

–         Partnerskabet “Mod på Skolelivet”, som læringscaféerne er en del af, foregår mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom og løber i perioden fra 2018-2021 

–         Med partnerskabet følger næsten 19 millioner kroner fra Egmont Fonden.

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=249&TicketCategoryId=845d