Fire klasselokaler på Kirstinebjergskolen Afd. Havepladsvej er ramt af forhøjede værdier af skimmelsvamp. Derfor har Fredericia Kommune igangsat en undersøgelse og lukket klasselokalerne ned.

Kontorchef hos Børn- og Ungeafdelingen i Fredericia Kommune, John Nyborg, fortæller til Fredericia AVISEN, at man har lukket ned for undervisningen i klasselokalerne, samt at kommunens ejendomsafdeling i samråd med specialisterne fra virksomheden DMR undersøger skimmelsvampniveauet i andre lokaler også.

“Vi undersøger det forhøjede niveau i lokalerne i skolens underetage, der er opdaget for nyligt i forbindelse med en undersøgelse af indemiljøet. Vi reagerede hurtigt og har kommunikeret ud til elever, forældre og ansatte, at vi er i gang med yderligere undersøgelser,” fortæller John Nyborg og slutter:

“Skolen har samtidig være gode til at finde nødløsninger, så man får planlagt sig ud af de manglende klasselokaler, imens undersøgelserne står på. Vi forventer, at det kommer til at tage nogle uger. Når vi har svar på undersøgelserne, vurderer vi sammen med Ejendomsafdelingen og DMR, hvad der skal ske. Alt vil naturligvis blive istandsat, så forholdene bliver ordentlige igen.”

https://www.ibc.dk/nyheder/infomoeder-paa-ibc/

Leave a Reply