Patienter, der kommer for sent til en tid hos lægen, er ”enormt generende”, lyder det fra lægerne – og derfor kan det komme til at koste patienterne penge. Det skriver Søndagsavisen.

”Det er utrolig utilfredsstillende, når man som læge må sidde og vente, fordi patienter udebliver. Det er et stort problem, og det øger ventetiden hos den praktiserende læge,” siger Niels Ulrich Holm, næstformand i praktiserende lægers bestyrelse, til Søndagsavisen.

Dansk Erhverv foreslår at indføre et gebyr til patienter, der udebliver fra en lægeaftale.

”Vi vil gerne have gebyrer, fordi det er et kæmpe ressourcespild med de her udeblivelser i sundhedsvæsnet. Hver gang en patient udebliver, er der en anden, som må vente forgæves,” siger sundhedspolitisk chefkonsulent Katrina Feilberg, der sammen med gebyrerne vil indføre positive incitamenter som påmindelser og lettere adgang til at melde afbud.

Dansk Erhverv mener, at et gebyr på 250 kroner vil kunne reducere de 1,8 millioner årlige udeblivelser af til 1,3 millioner af i alt 40 millioner årlige konsultationer. Det vil ifølge Dansk Erhverv betyde 300 millioner kroner mere i kassen om året.

Jakob Kjellberg, der er professor ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, mener ikke, at der er belæg for at sige, at gebyrer skulle virke bedre end eksempelvis påmindelser.

”Vi ved, at en stor del af dem, der ikke dukker op, er socialt udsatte, og der er intet, som tyder på, at det skulle hjælpe på dem at indføre gebyrer,” siger han.

Lægerne vil ikke forholde sig til det konkrete forslag om at indføre gebyrer, fordi de er på vej i overenskomstforhandlinger med regionerne.

I dag må både fysioterapeuter, tandlæger og speciallæger tage gebyrer ved udeblivelser.